ಕವನಗಳು

llಪ್ರೇಮಜಾಲll
June 16, 2019
0
3
ಸೋಕುತ್ತಿದೆ ಮಳೆಹನಿಯು ನನ್ನ ಮೈಯ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋದೆ ನಾನು ತೀರ ಬರುವೆ ಎಂದಾಗ, ಸನಿಹ ಸಿಗದೆ ನಾ ತುಂಬ ನೊಂದೆ
ಅಪ್ಪ.....
June 16, 2019
0
7
                    ಅಪ್ಪ..... ಅಂದದ ಕೂಸಿನ ಕನಸಿನ ಕಂಗಳಿಗೆ ರಂಗನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ತ  ಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪವಾಗಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಂದಗೊಳಿಸುವ  ಅಪ್ಪ ಪಿಸುಮಾತಿನ ನಲ್ನುಡಿ ನಲಿವು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ      
llಒಲಿದು ಬಾll
June 11, 2019
0
21
ಒಲಿದು ಬಾ ಶಾರದೆ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಒಲಿದು ಬಾ ಶಾರದೆ, ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು llಪll ರಾಗಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬಾ, ತಾಯೇ ನೀನು ತಾಳಗಳ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು ಬಾ
llಕಡತll
June 09, 2019
0
26
ಮೌನವ ಅರಿಯದೆ, ಹೋದೆ ನೀನು ಮಾತನ್ನು ಆಡಲು, ಆಗದವ ನಾನು ಒಳಗೊಳಗೇ ಬೇಸರಿಕೆ ಏಕಾಂತದಿ ಕನವರಿಕೆ ಆಗದಿನ್ನೂ ಮನವರಿಕೆ ನೀನು ಸಿಗದೇ, ಸಂತೋಷವು, ಒಡೆದ ಹೃದಯದಿ ಸೋರಿಕೆ!
ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ
June 08, 2019
0
31
ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೆದ್ದು ಬಂದ, ನೀನು, ಇಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ, ದೇಶದ ಜನ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಂದಾಗುವೆ, ಆಸೀನ,
ಸಂಪನ್ನ
June 08, 2019
0
16
ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಸಂಪನ್ನ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ತಳಮಳಗಳನ್ನ, ಗೊದಲಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ, ಅದರ ತಂಪನ್ನ,
ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಳೆ
June 08, 2019
0
20
ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಳೆ, ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ, ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೆವು, ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೆವು, ಸುಡುಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ ಕಾದಿದ್ದೆವು,
ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ
June 07, 2019
0
17
ವಿಶ್ವಮನೆಗಾಗಿ... --------------------- ಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ದ್ವೇಷ ಹಗೆತನ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳ ಒಳ ಜಗಳಗಳೆಲ್ಲವ ಮರೆತು ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಲ ತಾಪದಿಂದ ಉರಿದು ಹೋಗದಿರಲೆಂದು!!
llಪರಿತಾಪll
June 04, 2019
0
34
ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಿನೊಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಂಬಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮನದ ಗುಡಿಸಲಿನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಗಳೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಮೇಘಮಾಲೆ
May 30, 2019
0
49
ಮೌನಭಾರದಿ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು ತಾಳಲಾರದೆ ಅಲೆಯುತಿದ್ದ ಮೇಘ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೇ ಎಂದೇ ಠಳಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಗನದ ನಿಶಾಕುಸುಮಗಳನು ತರಿದು ಬರಿದು ಮಾಡಲೆಂಬಂತೆ ಶೃಂಗಕರಗಳನು