ಕವನಗಳು

ಹನಿಕಾವ್ಯ
April 22, 2017
0
62
1) ವಾಸ್ತುವಿಗಿಂತ     ವಾಸ್ತವತೆ ಅರಿಯುವುದು     ಮೇಲು,     ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದರೂ ಸರಿ     ಅನ್ಯರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. 2) ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ     ವಾಸ್ತು ಇಲ್ಲ,
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ
April 21, 2017
0
63
ಏತಕೋ ಕಾಣೆ ಇಂದು ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇ ಅರಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೂ ನೋವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಿವಾಗಾದೆ ನಾ ಮರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ  ಸಹಿಸದೆ ಹೋಯಿತೇ?
ವರದಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ,ಪೂಜಿಸಿ
April 17, 2017
0
92
                                          ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಳು                                           ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಅಳುತಲೆ,,,,,,,
ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ
April 15, 2017
0
199
ನಾನವತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ಕುಡಿವ ಹಾಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಜಿಗಿಜಿಗಿದು ಬಂದು ಮುತ್ತನಿಟ್ಟೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಟೆ     ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಗೋಮೂತ್ರ ನಿಮಗುಪಯುಕ್ತ
ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಷೆ
April 14, 2017
0
62
ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಅರಿಯಲು ಹೋಗದಿರು ಅನುಭವಿಸು ಸಾಕು ಇದಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೂಪಕ, ಛಂದಸ್ಸು ನಾನು ಚಂದ್ರನ ತರುವೆ ಎನ್ನಲಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಂದು ಹಾರ ಮಾಡುವ
ದಾರಿ ಹಲವು
March 25, 2017
0
167
ಆರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೇರಿದರೆ ಒಂಭತ್ತು. ಏಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿದರೂ ಒಂಭತ್ತು.  ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು, 
ಮರೆಯಬೇಡ ಗುರಿಯ ...
March 25, 2017
0
153
ಹಡಗು  ದಡ ಸೇರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿತಂತೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇನ್ನು   ಆದರೆ    ದಡದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ  ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ  ಹಡಗನ್ನು! 
ಮುಂಜಾನೆ ರಾಗ
March 20, 2017
0
222
ಬೆಳಗಾಗಲು ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯು ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳ ಸಡಗರ.. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯು ಬಾನಲಿ ನಯನ ಮನೋಹರ.. ಗಿರಿಗಳ ನಡುವಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ರವಿಯು ಇಣುಕಲು ಸುಂದರ ಜಗವ,
ಪ್ರೀತಿ...?!
March 17, 2017
0
247
         ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಭರದಲಿ  ನನ್ನ ನಾ ಕಾಣದಾದೆ ...! ನನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದೆ ....,!!    
ಜನನಾಯಕ
March 13, 2017
0
281
         ಮೋದೀಜಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಶ್ರಮಿಸುತಿರುವಿರಿ ನೀವು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಜನ ಸೇವೆಯೆ ಜನಾರ್ಧನ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ!