ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ, ಕೂಚುಪುಡಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುರಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ !

‘ ಸ್ನೇಹಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ’ ಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸರ್ವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡರು.

-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.