ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಹಾ....

ರೋಹಿತ್ ಎಂ.ಏಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯತ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.