ಅಪ್ಸರಕೊಂಡದ ಜಲಧಾರೆ!!

ಈ ಜಲಧಾರೆ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈತುಂಬಿ ಮುದನೀಡುವ ಇದು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ೯-೧೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ವಿಶಾಲತೆ ಹಾಗು ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ರಮಣೀಯ ಪಕ್ಷಿನೋಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.