ಸೂರ್ಯೋದಯ.. ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಿಂದ!

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅಪರೂಪದ ನೋಟವೊಂದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. :-)

ಫ್ಯೂಜಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
--
ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್:
[:http://www.sampada.net/blog/hpn|ಪರಿವೇಶಣ] | [:http://www.hpnadig.net/blog|PariveshaNa]