ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರಹ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
IT ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ February 15, 2007 - 5:25pm 0
" ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಯಾತ್ರೆ ", ಮೈಸೂರ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್, ಮಾಟುಂಗ, ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿ ! February 13, 2007 - 2:52pm 0
ಪುರಂದರದಾಸರ ೪೪೩ ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ! 'ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು' ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ಣಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು , ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ! February 8, 2007 - 2:04pm 0
'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ' ಆಯೋಜಿಸಿರುವ, 'ಕಾಲ ಘೋಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್,' ಮುಂಬೈ ನ ಕಾಲಘೋಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ! February 3, 2007 - 4:26pm 0
ಛಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ January 24, 2007 - 12:46am 0
ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿ "ಪಿಂಜರ್" ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ January 19, 2007 - 7:07pm 0
'ಮೈಸೂರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ', ಡೊಂಬಿವಲಿ, ಮುಂಬೈ - ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ! January 16, 2007 - 11:46pm 0
ಡಾ| ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ 'ಕಿರೀಟ' ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ January 6, 2007 - 3:08am 0
೧೧ ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುವೆಂಪು ಸ್ಮಾರಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಥೆ- ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ...! January 2, 2007 - 3:40pm 0
"ಮೈಸೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಗಾರ ಹಬ್ಬದ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ," ಮೈಸೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ! January 2, 2007 - 8:46am 0

Pages