ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191715 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191714 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191713 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (2)
#191712 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನ್ಯಾರೆ?
#191711 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (1)
#191710 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191709 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191708 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191707 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191706 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191705 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191704 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191703 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (2)
#191702 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ pisumathu ಉ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
#191701 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (1)
#191700 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191699 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುದಿ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕರಿ ಶಾಯಿ
#191698 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೋಹಕ ತಿರುವು..
#191697 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ‌ ನವ‌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು !
#191696 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362

Pages