ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191702 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ pisumathu ಉ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
#191701 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (1)
#191700 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191699 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುದಿ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕರಿ ಶಾಯಿ
#191698 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೋಹಕ ತಿರುವು..
#191697 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ‌ ನವ‌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು !
#191696 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362
#191695 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ “ತುಳಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ”
#191694 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮೀ ಪಥವು ಗುರಿಯತ್ತ
#191693 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ‌ ನೀನಂದ್ರೆ ಜೀವಾ
#191692 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)
#191690 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!
#191689 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣದ‌ ಕತೆಯೋ , ಅಲ್ಲ‌ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೋ ? ( ಹಳೆಯ...
#191688 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (1)
#191687 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ?!
#191686 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ
#191685 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (2)
#191684 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆ ನೋವಿನ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ
#191683 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ

Pages