ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191708 8 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191707 8 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191706 8 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191705 8 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191704 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191703 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (2)
#191702 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ pisumathu ಉ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
#191701 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (1)
#191700 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191699 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುದಿ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕರಿ ಶಾಯಿ
#191698 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೋಹಕ ತಿರುವು..
#191697 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ‌ ನವ‌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು !
#191696 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362
#191695 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ “ತುಳಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ”
#191694 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮೀ ಪಥವು ಗುರಿಯತ್ತ
#191693 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ‌ ನೀನಂದ್ರೆ ಜೀವಾ
#191692 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)
#191690 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!
#191689 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣದ‌ ಕತೆಯೋ , ಅಲ್ಲ‌ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೋ ? ( ಹಳೆಯ...

Pages