ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#185 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ
#184 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
#183 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ anilkumar houdhu saadhya! anil
#182 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ
#181 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi ಬೇರೊಂದು threadನಲ್ಲಿ?
#180 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ..
#179 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi ಚಿಂತೆಗಳ ಓಲೆ!
#178 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅದ್ಭುತ ಲೇಖನ
#177 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ
#176 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ
#175 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಕುಂಕುಮ
#173 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ವಿಂಡೋಸ್ 98 ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್
#172 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ - ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ!
#171 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User :)
#170 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#166 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit ಮರುತ್ತರಛ ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#165 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ
#164 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ನನಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೇ ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ..
#163 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಮಾಹಿತಿಭರಿತ
#160 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!

Pages