ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191597 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191596 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191595 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191594 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಅನುಮಾನ
#191593 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಇದುವೆ ಜೀವ ಇದು ಜೀವನ - ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ
#191592 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ krishnahr25 Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191591 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191590 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ಜೋಕರ್
#191589 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಜೋಕರ್
#191588 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟೆ! ನೀವು?
#191587 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191586 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ suresh Lakkoni ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191585 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191584 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191583 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191582 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ನೀರು.......2050
#191581 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಕುಬೇರನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ..
#191580 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನೀರು.......2050
#191579 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: … ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ-1 ...
#191578 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯ ಬೇಡ, ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಇರಲಿ

Pages