ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191893 5 ಘಂಟೆಗಳು 28 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ - ಲಂಚದ ವಿಮೆ
#191892 3 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೩ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ದಲಿತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
#191891 3 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೨ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಹಂತಕ ರಾಮನ ಪಿತ!
#191890 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ನಿರೀಕ್ಷೆ (ಕಾದಿಹಳು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ)
#191889 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191888 1 month 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191887 1 month 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191886 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191885 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191884 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ವಿಶಾಲ ಮನೆ, ವಿಶಾಲ ಅನುಭವ
#191883 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ssnkumar ಉ: ಆಯಾಮ - ಸಣ್ಣ ಕಥೆ
#191882 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sunil Jayaprakash ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191881 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191880 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sunil Jayaprakash ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191879 3 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ manjeshmanju ಉ: ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ..... (ಮತ್ತೊಂದು ಒಗಟಿನ ಪದ)
#191878 4 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Raghavendra82 ಉ: ಹಸಿರು ಯುಗಾದಿ
#191877 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೧ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಮನು ಶೂದ್ರ ದ್ವೇಷಿಯೇ?
#191876 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೦ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಮಾತುಗಳು
#191875 5 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhaashapriya ಉ: ಧೀರ‌ ನೀನು ಅಮರನು
#191874 5 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೯ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಜಾತಿಯೇ ಬೇರೆ..... ವರ್ಣವೇ ಬೇರೆ!

Pages