ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191493 23 ಘಂಟೆಗಳು 41 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಬಾಸ್
#191492 2 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಬಾಸ್
#191491 2 ದಿನಗಳು 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಧ
#191490 ೧ ವಾರ 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nandakishore_bhat ಉ: ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
#191489 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Rohini C.G ಉ: ಇವುಗಳ ಕೂಡುಒರೆ/ಸಮಾಸದ ಬಗೆ/ವಿಧ ತಿಳಿಸಿ ?
#191488 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191487 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191486 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191485 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191484 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191483 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191482 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191481 1 month ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Jai Ganesh M N ಉ: ಱ ಮತ್ತು ರ ಹಾಗೂ ೞ ಮತ್ತು ಳ ಗಳ ನಡುವಿನ ಉಚ್ಚಾರವ್ಯತ್ಯಾಸ
#191480 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191479 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191478 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191477 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೧ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191476 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಹಣೆಯಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಳಿದೆ !
#191475 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ
#191474 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಮಲೆನಾಡಿನ "ಮಾಳ" ಕಾವಲು, ಕೊನೆಗೆ ಕಂಬಳ. (ಭಾಗ 1)

Pages