ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191329 ೧ ದಿನ 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
#191328 ೧ ದಿನ 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಒತ್ತುವರಿ (ಒತ್ತು-worry)
#191327 2 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
#191326 2 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: " ಟಿಬೇಟಿನ ಪೂರ್ವಾಪರ (ಭಾಗ-2)"
#191325 2 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೇವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ - 15
#191324 5 ದಿನಗಳು 21 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಶ್ರಾದ್ಧ (ಪಿತೃಗಳ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು)...
#191323 6 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಒತ್ತುವರಿ (ಒತ್ತು-worry)
#191322 ೧ ವಾರ 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ದೇವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ - 15
#191321 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಶ್ರಾದ್ಧ (ಪಿತೃಗಳ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು)...
#191320 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹ೦ದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಉ: ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೈರಿ–­
#191319 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹ೦ದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಉ: ಗುರುಬಲ
#191318 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದ್ವಂದ್ವ.....
#191317 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮಂಟಪ
#191316 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೂರದರ್ಶನದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಸತ್ಯದರ್ಶನ'...
#191315 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪ್ರಣಯ ರಾಜನ ಪ್ರಯೋಗ !
#191314 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ...
#191313 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ - All of us or None
#191312 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೇವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ - 15
#191311 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧ : ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಗಳು (ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ)
#191310 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Hanumesh ಉ: ಚದುರಂಗ‌

Pages