ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191552 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿವ ಅಜ್ಜಿ
#191550 5 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191549 6 ದಿನಗಳು 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191548 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191547 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191546 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲುವೆಯ ಚಿತ್ರ
#191545 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191544 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು..?
#191543 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191542 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191541 2 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉ: ಹೆಣ್ಣು, ಶೀಲ, ಕನ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಾಗರೀಕತೆ(ನಿರ್ಭೀಡ...
#191540 2 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191539 2 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191538 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Ranjith M ಉ: ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ
#191537 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191536 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191535 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ vikashegde ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191534 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191533 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಆಡುವ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ತೋಟ (ಭಾಗ – 2)
#191532 3 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಜಾಲ್‌ಜೀರ್‌ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಸವಾಲು

Pages