ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191301 3 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ತಿಳಿಹಾಸ್ಯದ ತಿಥಿ !
#191300 3 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೇಹದ ಸುಃಖ
#191299 3 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ !
#191298 3 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಚಂಚರೀಕ‌
#191297 6 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು
#191296 6 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಗುರುಬಲ
#191295 ೧ ವಾರ 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ poornimas ಉ: ಸಂಬಂಧಗಳು! ಸಂಬಂಧಗಳು!
#191294 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಚದುರಂಗ‌
#191293 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ತಾರೆ ಅವತಾರ
#191292 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಒಳ್ಳೆಯತನ ...ಕೆಟ್ಟತನದ ನಡುವೆ
#191291 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೈರಿ–­
#191290 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಈ ಚಾಳಿನಿಂದ .......ಆ ಚಾಳಿಗೆ................
#191289 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191288 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹುಚ್ಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ
#191287 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191286 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191285 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕಾಫ್
#191284 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ: ಈ ಗೆಲುವು ಮತ್ತೊ0ದು ಸೋಲಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗದಿರಲಿ...
#191283 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗ
#191282 3 ವಾರಗಳು 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ

Pages