ಹಣದ ಸಿರಿಯ ಮಾಯೆಯಲಿ

5

 

ಹಣದ ಸಿರಿಯ ಮಾಯೆಯಲಿ
 
ಹಣದ ಸಿರಿಯ ಮಾಯೆಯಲಿ ಜನ ಜಗವೇ ಮುಳುಗಿದೆಯಲ್ಲಾ
ಗುಣವೆಂಬುದು ಹಣದ ಸಿರಿಯೆದುರು ಸೋತು ನಿಂದಿದೆಯಲ್ಲಾ
 
ಸಿರಿಯೇ ಮೋಸಗಾತಿಯು ನೀನು ಬಲು ಆಸೆಕಾರರೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಸಿರಿಯೇ ಮೋಹಿನಿಯು ನೀನು ಮನದಿ ಮರುಳಾದವರು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಏರಿಓಡುವ ಕುದುರೆಯಲಿ ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ ಸವಾರರು ನಾವೇಲ್ಲಾ
ಪರಿತಾಪಿಸುವ ಹಣವೇ ನೀನು ಮನದ ಚಂಚಲೆಯಲಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ
 
ಸಿರಿಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆನಗೆ ಸೋದರಿ ಸೋದರರೇಲ್ಲಾ ಮಾಯವೆಲ್ಲಾ
ಸಿರಿತನವ ಕಂಡು ಕರುಬಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲಿ ಮಾಯವೆಲ್ಲಾ
ಪರಿವಾರ ಬಲದಿಂದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹಿತಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ತಂದಿತೆಲ್ಲಾ 
ಸಿರಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸದ್ಗುಣವನು ನಾ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದಲ್ಲಾ
 
ಸಿರಿವಂತ ಧನವಂತರಾದರೇ ನಮಗೆಂದೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲವೇಯಿಲ್ಲಾ
ಪರಿಭವ ಕಂಡಂದಿನಿಂದ ಕುಟುಂಭದಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯು ಕಾಣೆನಲ್ಲಾ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶಿವನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯಾರಿದರೇ ಜಗವು ಮಿಥ್ಯೆಯೇ..ಲ್ಲಾ
ಧರೆಯಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣವೇ ಕೊನೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿಯೆಲ್ಲಾ
 
ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು