ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ (?) ’ಇದು’ ಮತ್ತು ’ಅದು’

0

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ’ಇದಂ’ ಕನ್ನಡದ್ದು ಎಂದು ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು .
ಆಗ ’ಅದು’ ಕೂಡ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ .
ಈಗ ’A Grammar of the Ancient Dialect of the Kannada Language - ಹಳಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರಗಳು’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಕ್ಕವು .

ಅದ: ಪುತ್ರಂ - ಅವನ ಮಗನು .
( ಜತೆಗೆ ಇದನ್ನಿಮಿತ್ತಂ - ಈ ನಿಮಿತ್ತ )

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಇದನ್ನಿಮಿತ್ತ. ಅದಃಪುತ್ರ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೞಸುವ ಶಬ್ದಗಳು. ಆದರೆ ಇದಂ ನೆಪ. ಅದಃ ಮಗಂ ಇವು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪುಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬೞಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆ ಬೞಸಬಾರದು. ಇದು ತಪ್ಪು.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.