ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ- ಭಾಗ ೩

0

ಪ್ರಮಾಣ ಕನ್ನಡದ ’ಎ’ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಶಬ್ದಗಳು ’ಇ’ ದಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತವೆ

ಉದಾ: ಶಾಲೆ - ಸಾಲಿ
ಮನೆ - ಮನಿ
ಆನೆ - ಆನಿ
ರಾಟೆ - ರಾಟಿ
ಇತ್ಯಾದಿ
ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ;
ಕಡೆಯ .... ಕಡೀ ಆದರೂ
ಕಡೆ ... ಕಡೆ ಎಂದೇ ಇರುವದು ..
ನಿಂ ಕಡೆ .. (ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ .. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ )

ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ....

ಇದು ಖರೇ ಅಂದ್ರ ಧಾರವಾಡಕ್ಕಷ್ಟS ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ . ಇದು ಉಳಕೀ ಕಡೇನೂ ಲಾಗೂ ಆಗ್ತದ ...
ಇದು ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷ್ಯ .

ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾರೇದಾವರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು / ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ...

ಮೊದಲು ಉದಾಹರಣೆನೇ ನೋಡೋಣ .. ನಿಯಮ ಹೇಳೋದು ನಂಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದ :)

ಬೇರೆ - ಬ್ಯಾರೆ
ಬೇನೆ - ಬ್ಯಾನಿ
ಪೇಟೆ - ಪ್ಯಾಟಿ
ಮೇಲೆ - ಮ್ಯಾಲೆ
ಬೇಡ - ಬ್ಯಾಡ

ಕೋಟೆ - ಕ್ವಾಟಿ ,
ತೋಟ - ತ್ವಾಟ
ಜೋಳ - ಜ್ವಾಳ
ಜೋಕೆ - ಜ್ವಾಕಿ

ಹೋದ ( ಹೋದನು) - ಹ್ವಾದ ಅಂತನೂ ಬಳಸುವರು .

ಅಂದರ ’ಏ’ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ’ಯ’ , ’ಓ’ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ’ವ’ !
ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದ .

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಮಿಶ್ರಿಕೊಟಿಯವರs,
ಭಾಳ ಛಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಎಷ್ಟು ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಅಸ್ಟ್ ಛಂದ. ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಬರೀರಿ.
ಕೇಶವ
Visit my blog:
http://kannada-nudi.blogspot.com

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.