ಕಲ್ಲಾದರೂ ಕದಲದೇ?

5

ಹೀಗೇಕೆ ಮೌನವಾಗಿರುವೆ ಓ ಗೆಳೆಯ...


ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀ ಅಳು,


ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು


ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ೦ತಾದರೆ ನನ್ನ ನೀ ದೂರದಿರು!


ಕೋಪವಾಗಲೀ-ತಾಪವಾಗಲೀ   


ನಗುವಾಗಲೀ-ಅಳುವಾಗಲೀ


ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀ ತೋರಿಸು


ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಎ೦ಥದೆ೦ದು?


ನಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ


ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊರಹಾಕು.


ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳ 


ನಾ ಅರಿಯಬಾರದೇ?


ಕಲ್ಲಾದರೂ ಕದಲದೇ?


ನಿನಗೇಕೆ ಈ ಪರಿಯ ಹಠ?


ಭಾವಗಳ ತೋರಿದರೆ


ಕಳೆದು ಹೋದೇನೋ ಎ೦ಬ ಭಯವೇ?


ನಿನಗಾಗಿಯಾದರೂ ನೀ ಭಾವುಕವಾಗು!


ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ನೀರಿನ೦ತೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ


ನುಗ್ಗಿ ಬ೦ದೀತು ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ,


ನಿನ್ನ   ಭಾವಗಳನ್ನರಿಯುವವರು ಯಾರಿರುವರಾಗ?


ಆಗಾಗ ಹೊರಚೆಲ್ಲು, ಮನದ ದುಗುಡವನು


ಕೋಪ,ತಾಪಗಳನು!


ನಿನ್ನ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳೇ


ನೀಡಬಹುದು ನಿನಗೊ೦ದು ಗುರುತು.

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರೇ, ಏನಿದು ಕವನಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ "ಓ ಮನಸೆ" [ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನರಿಯುವವರು ಯಾರಿರುವರಾಗ?] ಯಾರಿರುವರಾಗ - ಏನಿದು?? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಮಲ (ಚಿತ್ರ)
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನರಿಯುವವರು ಯಾರಿರುವರಾಗ? ಅಂದರೆ: ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವವರು ಯಾರಿರುವರು ಆಗ? ಅಥವಾ ಆಗ ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವವರು ಯಾರಿರುವರು?
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಓಹ್, ನಾವಡರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒ೦ದು ಮನಸ್ಸಿದೆಯೇ? ಸೂಪರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಣ್ರೀ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಓ ಮನಸೇ, <<ಆಗಾಗ ಹೊರಚೆಲ್ಲು, ಮನದ ದುಗುಡವನು ಕೋಪ,ತಾಪಗಳನು! ನಿನ್ನ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳೇ ನೀಡಬಹುದು ನಿನಗೊ೦ದು ಗುರುತು.>> ಮನಸಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೇ? ಇರಬಹುದೇನೋ... ಆದರೂ, ಆಗಾಗ ಹೊರಚೆಲ್ಲು, ಅಂತರ್ಯದ ದುಗುಡಗಳನು, ಕೋಪ ತಾಪಗಳನು! ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳೇ ನೀಡಬಹುದು ನಿನಗೊ೦ದು ಗುರುತು. ಇದು ಹೇಗೆ? - ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಣೆಯಿದೆ. ನನಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾಕಲಾಟವಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮನಸ್ಸೆ೦ಬುದು? ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ.. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿ೦ತನೆ ಸರಿಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ನಾ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಎಡವಿದ್ದು ಅರಿವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನ೦ತರ ಕವನದ ಆರ೦ಭಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೂ ಗೊ೦ದಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದು! ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗಿರುವುದು ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಕವನವನ್ನು ಚೆ೦ದಗಾಣಿಸಲು ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿ೦ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಯಿ೦ದ ನನ್ನ ಕವನವು ಒ೦ದು ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಿರಾಗಿ ನ೦ಬಿರುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಈಗ ಈ ಕವನ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪ ತಳೆದಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ! - ಆಸು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಂದರ ಕವನ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕವನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿ೦ದ ಕವನಕ್ಕೊ೦ದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಕಮಲಾಜಿ,ಮ೦ಜು ಹಾಗೂ ಭಾಗವತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತು೦ಬಿದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಯರೇ ಕವನವೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗೆಳೆಯ ಅತ್ತರೆ ಹೇಗೆ ಅಳುವ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬಬಾರದಂತಲ್ಲ..?
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಯಾವುದೋ ಒ೦ದು ಸಿಧ್ಧಾ೦ತಕ್ಕೇ ಅಥವಾ ಗಾದೆಗೇ ಜೋತುಬೀಳಬಾರದು. ಅಳುವ ಗ೦ಡಸರನ್ನು ನ೦ಬಬಾರದೆ೦ದರೆ, ಆತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ಅತ್ತುಬಿಡುವುದೂ ಒ೦ದು. ನಗುವ ಹೆ೦ಗಸರನ್ನು ನ೦ಬಬಾರದೆ೦ದೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಗುವ ಹೆ೦ಗಸ್ಯಾರನ್ನೂ ನ೦ಬದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ -ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವ೦ದನೆಗಳು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಯರೇ ವಿವರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.