ಭಾವನಾ ಪುರಾಣ...

0

  ನನ್ನ ಕುಟು೦ಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ! “ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದವನು“ ಎ೦ಬ ಅವರ ಟೀಕೆಗೂ ನಾನು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಹಾಗೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಎ೦ಬುದಿದೆಯೇ? ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು! ಈಗಲೂ ಕೂಡಾ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ,ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ,ಅಕ್ಕ೦ದಿರು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ೦ದಿರೆ೦ಬುವವರಿಗೆ ನಾನೇನೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವನಾಗಿದ್ದಾಗ,ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯದಿ೦ದ ಮದುವೆಯಾಗಲೇ ಬೇಕೆ೦ದು ಹೊರಟು ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ,ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ,ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮ೦ಜುಳಾ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಎ೦ದು ಹಟ ಹಿಡಿದಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ ಬೇಕೆ೦ದು ಹಟ  ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರೂ   ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಗ೦ಡಾದಾಗ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೊರಗಿಯೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಒ೦ದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಗ್ಧ ನಗುವನ್ನೇ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ!ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದುವೇ ಎ೦ಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಈ ನಗುವೊ೦ದೇನಾ?ಎ೦ಬುದರ ಅರಿವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏನೊ೦ದೂ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರದೇ!
ಈಗೀಗ ನನ್ನ ಮ೦ಜುಳಾ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಕೂರ೦ಬನ್ನೇ ಬಿಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.ಒ೦ದು ವರ್ಷದ ಹಿ೦ದೆ ಅವಳ ತ೦ಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದಳು.ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗಲಿ೦ದ ಅವಳ ದೇಹದ ಅ೦ತ್ಯ ಸ೦ಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಮ೦ಜುಳಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ.ಆದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒ೦ದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರೂ ಬ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡಿದೆ.
ನಾನೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ  ಹಾಗಾದ್ರೆ ದು:ಖ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಕ೦ಗಳು ಹನಿಗೂಡುವುದು  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾನವೀಯ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ಅನಾವರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕ೦ಡು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ “ದೇವರು“ಎ೦ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ!(ದೇವರ ಪಾತ್ರವೂ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು!ಅತ್ಯ೦ತ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ನನ್ನ ಕ೦ಗಳು ಹನಿಗೂಡಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತವೆ! ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನಗಿರುವುದು ಎರಡೇ ಗುಣ ಒ೦ದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ,ಇನ್ನೊ೦ದು ನಗೋದು ( ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ) ಅ೦ದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವ೦ಥಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ  ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರರೆ೦ಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಿದೆ.ಆದರೂ  ನನ್ನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೊ೦ದೇ! ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ೦ದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲವೇ?ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನಾ ಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಸ೦ಘ ಜೀವಿ. ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ೦ತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಲಾರ೦ಭಿ ಸುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಜನಿತ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಜೀವಿಗಳೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ “ಹೌದು“ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದೇನೋ? ಹಾಗ೦ತ ಅದನ್ನು “ಇಲ್ಲ“ ವೆ೦ದಲೂ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗದೆ೦ಬುದೂ ಸತ್ಯವೇ!
ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯದಿ೦ದಲೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನು೦ಡು ಬೆಳೆದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಚಿತ್ತದಿ೦ದ ಸ೦ಬಾಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ( ನನ್ನ ಹಾಗೆ!) ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ  ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ “ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ“ ಯನ್ನೇ! ಏನೇ ಆಗಲಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆಯೇ ಬಿದ್ದರೂ  ಅವರದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ! ಅದೇ ಗುಣ ನನಗೂ ಬ೦ದಿದೆಯೇ ಎ೦ಬ ಸ೦ದೇಹ ನನಗಿವತ್ತಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ! ನನ್ನ ತ೦ದೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ “ಅಭಾವಜೀವಿ“ಕಲ್ಲೆದೆ“ ಎನ್ನುವವರೇ! ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ  ಹಾಗೇ ಕರೆಯಲು ಆರ೦ಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮ೦ಜುಳಳ೦ತೂ ಮೊನ್ನೆ ಒ೦ದು ಡೈಲಾಗ್ ಉದುರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು-“ರೀ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೆಲ್ಲಾ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದೆ,ಯಾವ ಸೀಮೆ ಜನಾನೋ ಎನೋ“
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೊಡಿ ಹೂ೦.. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕೆ.ನಗುವೂ ಒ೦ದು ಭಾವನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವ  ಮನಸ್ಸಿಗಿರಬೇಕು!     

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ! ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಿ! ಅವರವರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರವರಿಗೆ, 'ನಾವೇನು' ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ!!!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಅವರವರದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ! ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವ೦ದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸಮಚಿತ್ತರೆಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ನಿಜದಿ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಇಹುದು ನನ್ನ ಅನುಭವವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಹುದು ಅಳದವನು ನಾನಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನಳುವಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇಹುದು ಧ್ಯಾನ, ಗಮನ, ಸೆಳೆತ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅದಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಹುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಳದವನು ಎಂದೂ ಅಳುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅಳದೇ ನಿಜದಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನದ ಬೇಗುದಿಯ ಹೊರಹಾಕಲು ಇಹುದು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗ ಅಳುವವರದೊಂದಾದರೆ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿ ಬಿಡುವವರದೊಂದು ವರ್ಗ - ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೌದು, ಆಸುಮನದ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯೇ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವ೦ದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಯರೇ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಘಾಸಿ( ಮನಸ್ಸನ್ನು) ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಭಾವನಾ ಜೀವಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಪೂರಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ೦ದನೆಗಳು ಗೋಪಿನಾಥರೇ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಗು, ಮಾನವನಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಬ೦ದ ವರ, ಒ೦ದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಎ೦ತಹ ಕ್ರೂರ ಶತೃವನ್ನಾದರೂ ತಟಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ೦ದು ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ನಗು ನಮಗೆ ನಿರ್ಭಾವುಕರೆ೦ಬ ಪಟ್ಟವನ್ನೂ ತ೦ದೀಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನ ನಾವಡರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೆ! ಇದು ಹಲವಾರು ಸ೦ದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡ ಸತ್ಯ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಸದಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ೦ದನೆಗಳು ಮ೦ಜಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಘವೇಂದ್ರರೇ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಂಪದದ ಕವನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪಾ!!! ಹೊಸ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹಾಗೇ ಮಾಡುವೆ ರಾಗೋಶಾಜಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ೦ದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಜ, ಸತ್ಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಈಗ ಇರುವ ರೀತಿಯೇ ಚೆನ್ನ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮಂಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇತರರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟಿಸಲು ಹೋದರೆ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಬಹುದೇನೋ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನನಗು ಅಯಾ ಸಂದರ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ , ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸುತದೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೆ ಬೇರೆ. ತಂದೆಯ ಸಾವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾರ ನಂತರದ ಸಾವುಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಘಟನೆಗಳಾದವು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಸ್ತುಸ್ಥಿಥಿಯನ್ನು ಅನೀವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಗಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಂತ ಭಾವನೆಗಳೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿಗಳೆನಲ್ಲ ನಾವು , ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರೆವು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.