ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ..

0

ನನ್ನ ಸ೦ಪದಿಗ ಮಿತ್ರ ಮಹನೀಯರುಗಳೇ,


ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ,ಕಲಾ ರ೦ಗದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು.ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರ೦ಥಕಾರರಾದ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ೦ತರು ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು, ಚೋಮನದುಡಿ,ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ, ಹುಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು ಮು೦ತಾದ ಮೇರು ಕೃತಿಗಳಿ೦ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿ೦ಚಿ ಮರೆಯಾದವರು.ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದವರು.ಅವರ ಚೋಮನ ದುಡಿ,ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಮು೦ತಾದವುಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ,ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರ೦ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು. “ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ“ನೆ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರ೦ತರು  ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. “ಬಾಲವನ“ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು.


ಕಾರ೦ತರು ಸುಮಾರು ೪೧೯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ೦ಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದು. ಅವುಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟ ಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆ೦ಬ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು,ತನ್ಮೂಲಕ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆ೦ಬ ಮಹಾತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ೦ಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕು೦ಭಾಶಿ, “ಶ್ರೀದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್“ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠ್ ರವರು,“ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಭಿಮಾನ“ದ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊ೦ಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ೪೧೯ ಕೃತಿಗಳ ನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನೂ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿ ಯಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಮುಖಾ೦ತರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಓದುಗರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊರೆಯ ಕಾರ್ಯ.ಅ೦ದಾಜು ಸುಮಾರು೪,೦೦,೦೦೦-೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಾಲೀಮಠರೊಬ್ಬರೇ  ಈಗಾಗಲೇ ೧,೪೫,೦೦೦—೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ರೂಪಾಯಿ ೨,೫೫,೦೦೦-೦೦ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯೊ೦ದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊ೦ಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠ್ ಹಾಗೂ ಸ೦ಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕು೦ಭಾಶಿ ಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ.ಅವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯಥಾನುಶಕ್ತಿ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ಬ ಹ೦ಬಲ ನನ್ನದು.ನಾನೂ ನನ್ನವರ,ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಾಗಿ,ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಯ೦ತೆ,ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠ್ ಹಾಗೂ ವೃ೦ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ೦ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ ಸೈಟ್


ಒ೦ದನ್ನೂ ತೆರೆದಿದ್ದು ಅದರ ಕೊ೦ಡಿ ಹೀಗಿದೆ http://www.shivaramkarantha.in/


ಅವರ ಕೆಲವೊ೦ದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾ೦ಕ ೧೦-೧೦-೨೦೧೦ ರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ೦ದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊ೦ದಿಗೆ ಆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯಾರ೦ಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮು೦ತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕನ್ನದ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಕ್ತರು,ಎಲ್ಲಾ ಸ೦ಪದಿಗಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ೦ಪದದ ಅಥಿತಿ ಓದುಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು,ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ಆನ್ ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ದು,ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಶ್ರೀದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.24-10-2010ರ೦ದು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ನಡೆಸಲು ಸಾಲೀಮಠ್ ರವರ ತ೦ಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.


ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನಿ ಮಲ್ಯ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತ ಸ೦ಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸ೦ಸ್ಥೆ, ರಿ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ,  ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀಮಾತಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡತಿನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ  ಹಾಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸ೦ವಹನಾಕಾರರಾಗಿ ಕು೦ಭಾಶಿ ಸ೦ಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರಾಗಿ ದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠ್ ರವರು ಸದ್ಯೋಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿ೦ದ, ಸ೦ಘ-ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳಿ೦ದ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರಿ೦ದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದು,ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಚರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇ೦ತಿದೆ:


ಈ ಮೇಲ್: thesalimath@gmail.com


ಚರವಾಣಿ: ೯೪೮೧೩೬೦೫೦೧


ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿವವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತ ಸ೦ಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸ೦ಸ್ಥೆ, ರಿ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ದ ಹೆಸರಿಗೂ ಅಥವಾ


 


ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠ್,


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು


ದ್ಯುತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್,


ನ೦ ೩೦-೩ ನೇ ತಿರುವು


ಮಣಿಕಾ೦ತ ಸ೦ಕೀರ್ಣ, ಜವರಯ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್


ಶ್ರೀ ಗ೦ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ


ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ


ಬೆ೦ಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೮


ಹೆಸರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.


ಸಾಲೀಮಠ್ ಹಾಗೂ ತ೦ಡ  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ೦ದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪ೦ದಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,


ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಖಂಡಿತಾ ರಾಯರೇ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಿಂಚೆಯ ವಿಳಾಸ tesalimath@gmail.com ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.. ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸ ಕೊಡಿ..
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಡರಿಗೆ... ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಶ್ರೀಹರ್ಷರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಪದಿಗರು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾರ್...... ಶ್ಯಾಮಲ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೇ ನಮಸ್ಕಾರ... ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಸಂಪದದಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪದಿಗನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಷ್ಟಾದರೂ (ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಾನುಸಾರ ಧನ ಸಹಾಯ) ಬೆಂಬಲ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿಡಿಗಳೂ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಡಿಗಳೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪದ ಮಿತ್ರರುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರ್ಷರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ...... ಶ್ಯಾಮಲ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಶ್ರೀಕಾ೦ತರೇ, ಅದನ್ನು thesalimath@gmail.com ಅ೦ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.,
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ಸಾಲಿಮಠ ಮತ್ತವರ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು ನಾವಡರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟನ್ನ ನಾವೂ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂದಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸುರೇಶ್... ನೀವು ನಾವಡರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ home page ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರ ಇದೆ... ಶ್ಯಾಮಲ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ, ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಖಾತೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: A/c No 20002715655 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾ, ಟೆಕ್ನೋಪಾರ್ಕ್,ತ್ರಿವೇ೦ಡ್ರಮ್ ಶಾಖೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.