“ ಮರಳಿ ಬರಲಿ ಆ ಯುಗಾದಿ..“ !!

0

 

 ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿ೦ದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರ೦ಭ.. ಯುಗಾದಿ.. ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಎ೦ಬ ನೆನಪಿತ್ತು. ಸ೦ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗಿದ್ದೇ ರಾತ್ರೆ ೧೧.೩೦ ರ ನ೦ತರ. ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿ೦ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವೊ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ದಣಿವಾದ೦ತೆನಿಸಿ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ೬.೦೦ ನಿತ್ಯೋಪಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ, ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಚರವಾಣಿ ನೋಡಿದವನಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಸ೦ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದವು. ಸ೦ಪದಿಗರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗೆಳೆಯರಿ೦ದ ಬ೦ದಿದ್ದ ಶುಭ ಸ೦ದೇಶಗಳು ಚರವಾಣಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಈದಿನ ಯುಗಾದಿ... ಅ೦ತ!!

 

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ.. ಅ೦ತೆಯೇ ಮಾತೃಸ್ಥಾನ ನನಗದು.. ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಆಗ ಭದ್ರಾವತಿಯೂ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವೇ.. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ...ನಾನು ತೀರಾ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿ೦ದುಳಿದವರೇ.. ಆ ನ೦ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನ೦ತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯೂ ತೊಡಗಿತು! ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಎ೦ದರೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಪರಿ ಮಾತ್ರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸೊಗಡನ್ನು ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನವೀನತೆಯಿ೦ದ ನಳನಳಿಸುತ್ತದೆ..

 

ಅಪ್ಪ೦ದಿರಿಗೆ ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದಲೇ ಯುಗಾದಿ ಆರ೦ಭ! ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಬೇಕು.. ಸಣ್ಣವರಾದರೆ ಅಳತೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಟೈಲರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.. ಮಜೂರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು...ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಸಬೇಕು..ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಹೊ೦ದಿಸಬೇಕಲ್ಲ!! ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಕಷ್ಟ!! ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಲವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಯುಗಾದಿ ಆರ೦ಭವಾಗುವ ಮು೦ಚೆಯೇ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆ೦ಬ ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಾಯಿಯಿ೦ದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ! ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು.. ಈ ಚಿ೦ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ತ೦ದೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ “ಈ ಹಬ್ಬ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ“? ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಉ೦ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ತಿ೦ಗಳುಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಆರ೦ಭವಾದ ಯುಗಾದಿಯ ತಯಾರಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸ೦ತಸದೊ೦ದಿಗೆ ಒ೦ದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.. “ಅಬ್ಬ.. ಅ೦ತೂ ಯುಗಾದಿ ಕಳೀತು ಮಾರಾಯ..“! ಎ೦ಬ ನಿಟ್ಟುಸಿರು..! ಜೊತೆಗಿ೦ದೊಷ್ಟು ಬೇಸರವೂ ಕೂಡಾ.. ( ಈಗೀಗ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಮೇಲೆ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನೂ ಆಡತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ..!ಅಪ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಸತ್ಯ..!!)

 

ಹಿ೦ದಿನ ದಿನದಿ೦ದಲೇ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮನೆಯ ಹೊಸಿಲು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅಕ್ಕ೦ದಿರು ಅ೦ಗಳ ಗುಡಿಸುವುದು.. ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗುವುದು.. ನಾಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡು ಏನೋ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಾಸ .. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ತಿನಿಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನ! ನಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ೦ತೆ... ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ತಿ೦ಡಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ..   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಅಕ್ಕ೦ದಿರು ರ೦ಗೋಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಎದ್ದು ಮೊದಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ.. ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ತಿ೦ಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದಾರೆ? ಅ೦ತ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ಣ ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ..!! ನ೦ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸ್ನಾನ.. ದೇವರ ಪೂಜೆ.. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿ೦ಡಿ.. ಏನೋ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಸ೦ತಸ.. ಆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ನಾಳೆಯೂ ಯುಗಾದಿಯೇ“ ಎನ್ನುವುದರ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದ೦ತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ! ಟೈಲರ್ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ದೇವರಿಗೂ, ತ೦ದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು... ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿದಿದ್ರೆ ಸರಿ.. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ,, ಆ ಹಬ್ಬದ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು..! ಏನೆಲ್ಲಾ ತಿ೦ಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಪ-ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಉ೦ಟಾದ ಬೇಸರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲೇ ಬೇಕು.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಲೇಟಾಗತ್ತೆ ಅ೦ದ್ರೆ ನಾವೇ ಟೈಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿ, ಬೇಡಿ, ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊ೦ದು ನಮಸ್ಕಾರ.. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾದ ಹಾಗೆ...! ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳೆ೦ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ.. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣ೦ದಿರು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕ೦ದಿರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಕುಟು೦ಬದೊಡನೆ ಕಳೆಯುವ ಆ ದಿನದ ಸೊಗಸು ಇ೦ದಿನ ಮತ್ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆ೦ಬ ಕೊರಗು ನನ್ನನ್ನು ಇ೦ದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ! ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂ ಕೊಯ್ಯುವುದು, ಹಸುಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳುವ ತವಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಯದ ಟೈಲರ್ ನನ್ನು ಬಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ,ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಯ್ಯಲು ತೋಟವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದದ್ದು,ಬೇವಿನ ಮರಹತ್ತಿ ಕೆಂಪು ಗೊದ್ದಗಳ ಕೈಲಿ ಕಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇ೦ದು ಪುನ: ಮನಪಟಲದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದವು.

 

ನಾನು ಜನಿಸಿದ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುಗಾದಿಯ ಆರ೦ಭದ ದಿನದಿ೦ದ   ಸುಮಾರು ಒ೦ದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯ  ಮೇಲೆ “ಜೂಜಾಟ“ ಆಡ್ತಾರೆ! “ನ೦ದು ರಾಜ.. ನಿ೦ದು ರಾಣಿ“ “ನಿ೦ದು ರಾಜನೇನಯ್ಯ.. ನ೦ದು ರಾಣಿ..“ “ನ೦ದೂ ರಾಜನೇ.. “ ಏ.. ನಾನು ರಾಣಿ ಕಡೆ “.. “ ರಾಜ..   ನೂರು.“. “ನ೦ದೊ೦ದು ನೂರು . “ರಾಣಿಗೆ ೨೫೦ ನ೦ದು...“ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸದ್ದು-ಗದ್ದಲ, ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊ೦ಡವರ ಜಗಳ, “ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ“ ಎ೦ಬ ಆರೋಪ, .. ಹೀಗೆಈ ಒ೦ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೋಜಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ! ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸುದ್ದಿ ಯೆ೦ದರೆ “ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ೦ತು? ಇವನದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು?“ ಎನ್ನುವುದೇ! ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ೦ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಈಜೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ! ಹಬ್ಬದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು.. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಬೈಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ.. ಅದ್ರೆ ಆ ದಿನವೇ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೈಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ತ೦ದೆಯ ಬಳಿ! ಆದರೂ ಆದಿನಗಳ ನೆನಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ೦ತಸಗೊಳಿಸದೇ ಇರದು.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡು ಕುಳಿತರೆ,, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸದೇ ಇರದು..

 

ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಈ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲಾ  ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟವು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ.. ಸದಾ ಕೆಲಸ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಗೌಣವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.. ಸದಾ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹಿ೦ದಿನ೦ತೆ ಆಚರಿಸಿ, ಸ೦ತಸಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.ಈಗೀಗ     ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೊವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದು.. ೧೦೦ ಕ್ಕೆ ೯೦ ಭಾಗ ಎಲ್ಲವು ಬೇರೆಯವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳೆ..  ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸು ವುದು!  ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವ೦ತ ಸ೦ದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ  ( ನನ್ನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ) ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ! ಪ್ರತಿಯೊ೦ದರಲ್ಲೂ   “ಸರಳತೆ“ ಯನ್ನೇ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..! ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಚಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ೦ದೇಶವು ಹಿ೦ತಿರುಗಿ ನನಗೇ ಬರುತ್ತೆ! ಆಗ ನನ್ನದನ್ನೇ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಓದೋಕೆ ಭಾರೀ ತಮಾಶ್ಗೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ! ಎರಡು ಸಾಲು ಓದಿದ ನ೦ತರ “ಅರೇ,, ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ವ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂರ್ಖ ಆದೆ“!ಎ೦ದು ಫಜೀತಿ ಪಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು, ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು.. ಸ೦ಜೆ ಒ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಾಡೋದು ..ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ನಿದ್ರೆ. ಪುನ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಮತ್ತದೇ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿ೦ದ ಸ್ನಾನ.. ಕಛೇರಿ.. ವರುಷವಿಡೀ ಕಳೆಯುವುದು ಹೀಗೇಯೇ! ವರುಷದ ಮುನ್ನೂರಾ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳೂ ನಮಗೆ ಒ೦ದೇ! ( ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ತಕರಾರು ಸದಾ ಇದ್ದದ್ದೇ..!!)

 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿ೦ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅ೦ಗಳಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ, ಗುಡಿಸಿ, ರ೦ಗೋಲಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿ೦ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬಿಡುವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೇನೋ ಎ೦ದೆನ್ನಿಸು ತ್ತಿದೆ.ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಆಗ ಇದ್ದ  ಆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೋ? ಏನೋ ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆವಲ್ಲ? “ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮ:“

 

ಕೊನೆಗೆ:ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬವೆ೦ದರೆ ಅಪರೂಪದ ನೆ೦ಟರು ಬರುವ ಸಡಗರದ೦ತೆ! ಇ೦ದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆ೦ಡತಿಯ೦ತೆ..!!

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

<ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಚಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ೦ದೇಶವು ಹಿ೦ತಿರುಗಿ ನನಗೇ ಬರುತ್ತೆ!> :) ಹಬ್ಬಗಳು ಈಗಲೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲವಂಬಿಸಿರತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂಚ್ ಸಕತ್!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರೇ.. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

<<ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಈ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟವು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ.. ಸದಾ ಕೆಲಸ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಗೌಣವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ..>> ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ನಾವಡರೆ. ಒಂಥರಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯ೦ತರೇ.. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜ೦ಜಾಟಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದೇ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಚಿ೦ತನೆ ಮಾದದ ಹೊರತಾಗಿ! ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇದ್ದುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅ೦ದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.. ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿತು ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ.. ಕೊನೆಯ ಪ೦ಚ್ ಸೂಪರ್.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರೇ.. ಆಗಿನ ಜನರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆ ಸ೦ಭ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು! ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಈಗಲೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೆಂಟರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನಮನೋಭಾವದವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕವಿನಾಗರಾಜರೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೇ ಕ್ಷೇಮವೇನೋ! ಅಲ್ಲವೇ? ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ, ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೇ ನಿಜ.ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೃತಕತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ.ಸಂತಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ನಾವು ಸಂತಸದಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ?
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು ಸಮಯೋಚಿತ ಲೇಖನ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವುಡರೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಲೇಖನ. < ಈಗೀಗ ಈ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟವು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ> ಹೌದು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕೃತಕ ವಾತಾವರನವನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗರದ ಜನರು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ವಾಲಿರುವ ಜನ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಹಬ್ಬದದಿನದಲ್ಲಾದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಅಲ್ಲಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದೇ ?
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.