ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ?

0

ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಪರ್ಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಮಾನ ಬಂದೈತೆ, ತಕ್ಕಳಿ, ತಕ್ಕಳಿ, ಅಂತಾ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ನಂಗೂ ಮನೇಲ್ ಇರಾಬರಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೇಲೆಲ್ಲಾ ಅಣ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಸಾಕಾಗ್ವೋಯ್ತು. ಅದ್ಕೆ ಈಪಟ ನನಗೆ ಬಂದ ಕಾಗ್ಜಾನೇ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಬುಟ್ಟೀವ್ನಿ.

WINNING NOTIFICATION LETTER !!!

 

         
         
         

Bmw Car Promo Award 2009

 

ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು ಮೆ ೩೧ (1 ದಿನ ಹಿಂದೆ)
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ   ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂದೇಶ

AWARD DEPARTMENT
151 Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5DY, United Kingdom
Serial No: 51622
Ref No: CAD/WIN/008/07/03/LUKE

WINNING NOTIFICATION LETTER
We wish to congratulate
you over your email success
in our computer
balloting sweep stake held on
30/05/2009. This is a millennium
scientific computer game in which
email addresses were used.It is a
promotional pro gramme aimed at
encouraging Internet users; therefore
you do not need to buy ticket to enter
for it, You have been approved
for one of the prizes along side four
other lucky winners.Your prize is
worth 1,000,000.00 Pounds Sterling
(One Million Pounds sterlings and a
bmw   2007 model 5 series  saloon car
as you won in the first Category of
the programme.
To file for your claim, please contact
our verification department:
Verification Department
Mr. Crawford Wood via email.
Email:gsgregsmith53@gmail.com
INTERNATIONAL REMITTANCE DIRECTOR
1 Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5DY, United Kingdom
Note You Are Advice To Keep Your Winning
Notice To Your Self Untill It Is Handed Over
To You.

VERIFICATION FORM
1.FULL NAME:
2.CONTACT ADDRESS:
3.SEX:
4.AGE:
5.OCCUPATION:
6.NATIONALITY:
7.PHONE NUMBER:
8.DATE OF WINNING NOTIFICATION:
9.SERIAL NUMBER:
10.REF NUMBER:
11.HOW DO YOU FEEL AS WINNER:
Good luck from me and members of
BMW GROUP UNITED KINGDOMM
Once aAgain We Say Congratulations

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನನಗೂ ಇಂಥಹ ಸುಮಾರು ಮೇಲ್ ಗಳು ಬಂದಿವೆ...

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೊನ್ನನೇ ದಿಢೀರ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತಾ ಬೀಗುವಂತಿಲ್ಲಾ!!

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.