ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತನ್ಯ ತಪವು ಇಲ್ಲ

0

ಕೊಡುವುದಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಸಿರಿಯಿಲ್ಲ
ದಿಟವಾಡುವುದಕಿಂತ ನೋಂಪಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ನಡತೆ ಒಳ್ಳಿತಿರೆ ಒಸಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಮೀರುವ ಸೇರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - (ಚತುರ್ವರ್ಗ ಸಂಗ್ರಹ ೧-೧೦)

ನ ದಾನತುಲ್ಯಂ ಧನಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಸತ್ಯತುಲ್ಯಂ ವ್ರತಮನ್ಯದಸ್ತಿ |
ನ ಶೀಲತುಲ್ಯಂ ಶುಭಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಕ್ಷಾಂತಿತುಲ್ಯಂ ಹಿತಮನ್ಯದಸ್ತಿ ||

ಕೊಸರು:
ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತನ್ಯ ತಪವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ(?). ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಮಾತು ಬರದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಾತುಗಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ತಲೆಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಧನ, ವ್ರತ, ಶುಭ, ಹಿತ, ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಬದಲು, ದೇಶ್ಯ ಪದಗಳಾದ ಸಿರಿ, ನೋಂಪಿ, ಒಸಗೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೆ - ಈ
ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಲು
ಜಿವೆಂ ಅವರ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
ಸರಣಿ: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ದಿಟನುಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ನಡತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಂಗಳಕಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಿತಕಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.

ಇವಿಷ್ಟನ್ನೂ ಅರಿತು ಬಾಳಿದರೆ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಆತ್ಮೀಯ ಹಂಸಾನಂದಿ,
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಮುಂದೆಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ.

-ಅನಿಲ್

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.