ನಿತ್ಯ ನೂತನದಿ ಹೊಳೆ

0

ಕೆರೆಯಾಗದಿರು ಜೇವನದಿ

ಮರೆಯಾಗದಿರು ಹೊಸತನದಿ

ನಿಂತ ನೀರದು ಕೊಳೆಯೆ ಹರಿವ ನೀರಿದು ಹೊಳೆಯೆ

ನಿತ್ಯ ನೂತನದಿ ಹೊಳೆ ಪಂಡಿತಪುತ್ರ||

--ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು...ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ... ನಿಂನ್ತ ನೀರಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ತನವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ...

Taxonomy upgrade extras: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.