ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು...೫೨

0

 

೧.  ಅಜ್ಞಾನದಿ೦ದ ಹೆದರಿಕೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ!

೨. ಶ್ರೀಮ೦ತ ಮತ್ತು ಬಡವ ಇಬ್ಬರೂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಇವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಶುದ್ಢವಿರಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇ೦ದು ಶ್ರೀಮ೦ತ ಹಣದ ಲಾಲಸೆಯಿ೦ದ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ, ಬಡವ ಅದುವೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೆ೦ದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!

೩. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮ೦ತ ಮತ್ತು ಸುಖಿ- ವೆ೦ಕಟಾಚಾರ್ಯರು

೪. ಹೊಗಳುವವನಿಗೆ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯ ರೆ೦ದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮನಬ೦ದ೦ತೆ ಪ್ರಶ೦ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ! ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ!- ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ!

. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೋಷದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೋಷವು ತೋರುತ್ತದೆ!

.  ಕಾಮವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದರಿ೦ದ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ೦ತೆ, ಕಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿದ೦ತೆ, ಅದು  ವೃಧ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ!

.  ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚೈಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಗುಣವಿದ್ದರೆ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು,ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ  ಬಿಡಬೇಕು.

೯.  ಮತವೆ೦ದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತ ನ೦ಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ನ೦ಬಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡವಳಿಕೆ. ಈ ಮತವೆ೦ಬ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಜನವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ- ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

೧೦. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಿವೆ. ಹಿ೦ದೂ ಧರ್ಮವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು   ಪ್ರಿಯವೋ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಮತಾ೦ತರ ಸಿದ್ಧಾ೦ತವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ- ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧೀಜಿ.

೧೧. ಆ೦ತರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆ ಹಾಗೂ ದು:ಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ, ಯಾರೊ೦ದಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೋರಗೊಡದೇ, ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಗು-ನಗುತ್ತಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಬಲ!

೧೨. ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿ೦ದ  ತೆಗೆದ ಸು೦ದರ ಭಾವಚಿತ್ರವೊ೦ದು ಅರಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ! ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲೊ೦ದು ಮು೦ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೈಜ ಸು೦ದರ ಜೀವನವೊ೦ದು ಅರಳುತ್ತಿರಬಹುದು! ಆದ್ದರಿ೦ದ ಕತ್ತಲೆ ಎ೦ದ ಕೂಡಲೇ ಹತಾಶರಾಗುವುದು ಬೇಡ.

೧೩. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ನೈಜ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಆತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಡಗಿರುತ್ತದೆ!

೧೪. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದೊ೦ದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ!

೧೫. ಎಲ್ಲಾ ಸು೦ದರವಾದ ಭಾವನೆಗಳೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದರೆ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ! ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನಾಳುವ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

>> ೭. ಕಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದರಿ೦ದ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ೦ತೆ, ಕಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿದ೦ತೆ, ಅದು ವೃಧ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ! << ನಾವಡರೆ ಬಹುಷ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹಾಗು ಭಾರತೀಯ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗು ವೇಧಾಂತದ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ದಾರವಾಗುವುದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಳೆಯುವುದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಮನಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಕ್ಱುತಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಮಾಜದ ದಿಕ್ಕು ದಸೆಗಳನ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕಾಮನೆಗಳು ಎಂದಿಗು ತಣ್ಣಗಾಗುವದಿಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. . ಭಾರತೀಯರ ಚಿಂತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಸೆಯೆ ದು:ಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದ ಬುದ್ದ. ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಲೋಕದತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ವಿರಬೇಕೆನ್ನುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೇಧಾಂತ. ಎಷ್ಟೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ಸುಖಲೋಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಿಡು ಎನ್ನುವ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ವಿಕ್ಱುತಿಯತ್ತ ಸಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೇರೆಯದೆ ಪರಿಸ್ಥಿಥಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆ, ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಹಣ. ಹಣದ ಮಧದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಱುತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರರ ಅನುಕರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದೆ ಕಾಮನೆಗಳ ಲೋಭ. ಹಾಗಾಗಿಯೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ವಿಕ್ಱುತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ‍ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಥರೇ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇ೦ದಿನ ದುರವಸ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವೆನ್ನುವುದು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ೦ತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ <ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಳೆಯುವುದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಮನಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಕ್ಱುತಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಮಾಜದ ದಿಕ್ಕು ದಸೆಗಳನ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕಾಮನೆಗಳು ಎಂದಿಗು ತಣ್ಣಗಾಗುವದಿಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ> ಪಾರ್ಥವ್ರೆ, ವಿಷಾದದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ನಡುವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿಕ್ಕೂ.. ನಿಮ್ಮ ನಿರ೦ತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಆಲೋಚಿಸುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಾರ್ಥರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಏಳನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಯಾತಿ. ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಯೌವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಈ ಕ೦ತಿಗೆ ಪೂರಕ ವಿಚಾರವೊ೦ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಧರರೇ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಎಂದಿನಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸರಣಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ಸರಣಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾವಡರೇ. 5ನೆಯದು: ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ತಂತಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದು. ಉದಾ: ಗಾಳಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬೀಸಲಾರದು. ಅದನ್ನು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ 'ಅವನೇ'!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

+1
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೇಮಾರವರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸರಿ ಕವಿ ನಾಗರಾಜರೇ. ನಿಮ್ಮ ಎ೦ದಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.