ಗುರಜ್ಜನೂ ಹುಣಿಸೆಮರದ ಮೋಹಿನಿಯೂ

4.666665

ಅಗ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ

ಓದುವ ಕೋಣೆಯ ವಠಾರ ವಾಸದಿ

ದೂಡಿದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳ

ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಿಸೆಯ ಮರದ

ಕೊಂಬೆಯ ನೆರಳಿನ ತಂಪಿನ ತಾಣದಿ

ನಲಿಯುತ ಕಳೆದಿಹ ಸಾಹಸ ದಿನಗಳು

ಈಗಿನ ದಿನಗಳ ದಿನಚರಿ ನೀರಸ

ಬೀಡಿಯ ಸೇದುತ ಗೂರಲು ಗುರಜ್ಜ

ಹೇಳಿದ ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಗಳ ಮೋಹದ

ಸೆಳೆತದ ಸನ್ನಿಯ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದ

ಹುಡುಗರ ಪೇಚಿನ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಸಂಗ

 

ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯ ಚೇಷ್ಟೆಯ ದೆವ್ವದ 

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಗಳ

ಮೂಗನು ಅರಳಿಸಿ ಕಣ್ಣನು ಅಗಲಿಸಿ

ಭಯಾನಕ ಕತೆಗಳ ಭಯದಲು ಬಿಡದೆ

ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗರು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲಿ

ಒಬ್ಬರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲೆ ಒಲ್ಲರು

 

ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರುವ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲ

ಹಣೆಯಲಿ ಕಾಸಿನ ಅಗಲದ ಕುಂಕುಮ

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ತಣ್ಣನೆ ರಾತ್ರಿಯ

ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವ ಸೀರೆಯ

ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಘಲ್ ಘಲ್ ಸದ್ದಿನ

ನಿರ್ಜನ ರಾತ್ರಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕಲಿ

ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು ಕರಗುವ ಹೊತ್ತಲಿ

ದೂರದಿ ಕೇಳುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಲಿ

ಮೋಹಿನಿ ನಡಿಗೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳಕೆ

ಶೋಕದ ಹಾಡಿನ ರಾಗದ ವೇದನೆ

 

ಸ್ಮಶಾನ ನರಿಗಳ ಕರ್ಕಶ ಕೂಗಿಗೆ

ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯ ತೋಳಗಳುತ್ತರ

ನಾಯಿಯು ಬೊಗಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಗಲಿ

ಕೋಪದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಡವ ಕಾರುವ

ಕೋರೆಯ ಹಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ನಾಲಿಗೆ

ತೋರುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮಾಯಾ ಮೋಹಿನಿ

 

ಸುಂದರ ರೂಪದ ಹುಡುಗರ ಸೆಳೆಯುತ

ಸಂಮೋಹನದಲಿ ದೂರಕೆ ಸೆಳೆಯುವ

ಮೋಹಿನಿ ದೆವ್ವದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುವ

ರಕ್ತವ ಕಾರಿಸಿ ಪ್ರಾಣವ ಹೀರುವ

ಭೀಬತ್ಸ ಚಿತ್ರದ ಭಯಾನಕ ಕತೆಗಳ   

ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವ ಗೂರಲು ಗುರಜ್ಜ

 

ಕತೆಯನು ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗರ ಮುಖಗಳು

ಹೆದರಿಕೆ ಭಯದಲಿ ಮೌನದಲಿದ್ದರೆ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುವುದು ಎರೆಡೇ ದಿನದಲಿ

ಹುಣಿಸೇ ಮರದಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಇರುವಳು

ಮದುವೆಯೆ ಆಗದ ಹುಡುಗರ ಕಂಡರೆ

ಬಿಡದೇ ಕಾಡುವ ಮೋಹಿನಿ ಕಾಟಕೆ

ತಾಯಿತ ಸಿಗುವವು ರಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಲು

ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ತಾಯಿತ

ಬೀಡಿಯ ಸೇದುತ ಹೊಗೆಯನು ಬಿಟ್ಟು

ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆಯ ಕೊಟ್ಟನು ಗುರಜ್ಜ

 

ಮನದಲಿ ಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಕುತ

ಕಂಬಳಿ ಕೊಡವಿ ಹೊದ್ದನು ಮಲಗಲು

ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಗೊರಕೆಯ ಹೊಡೆಯುವ

ಗುರಜ್ಜ ಮುಗಿಸಿದ ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಯನು

 

ಊಟದ ನಂತರ ಮಲಗಲು ಆಗದೆ

ಮೋಹಿನಿ ನೆನಪಲಿ ಓದಲು ಆಗದೆ

ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯ ಹೆದರಿಕೆ ದಿಗಿಲಿಗೆ

ಬೆಳಕಿನ ದೀಪವ ಆರಿಸಲಾಗದೆ

ಗುಂಪಲಿ ಕುಳಿತು ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಲಿ

ನಿದ್ದೆಯ ಮಾಡದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕಳೆಯುವ

ಗೋಳಿನ ನಡುವೆ ನೀರವ ನಿಃಶಬ್ದದ

ಭಯವನು ಬಿತ್ತುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯು

 

ದೂರದಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದವ

ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗರ ಎದೆಯಲಿ ನಡುಕ

ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಘಲ್ ಘಲ್ ಶಬ್ದವು

ಕೋಣೆಯ ಕಿಡಿಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು

ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವು ಪಕ್ಕನೆ ಆರಲು

ದೂರದಿ ನರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಊಳಿಡೆ

ಓಣಿಯ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲವು ಅಳುತಿರೆ

ಹುಣಿಸೆ ಮರದ ಮಾಯಾ ಮೋಹಿನಿ

ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿಹಳೆಂದು

ಮಡಿಸಿದ ಹೊದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕನೆ ಬಿಡಿಸಿ

ಬುರಿಕೆಯ ಹೊದೆಯುತ ಕಣ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆರಳುಗಳೆರಡನು ಕಿವಿಯೊಳು ತೂರಿಸಿ

ಮೈಯನು ಬಿಗಿದು ಗೂಡ್ರಿಸಿ ಮಲಗಲು

ಕನಸಲು ಬಿಡದ ಮೋಹಿನಿ ಭಯದಲಿ

ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ವಠಾರ ಹುಡುಗರು

 

 

ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಯ ಗುಂಗಲೆ ಎದ್ದೆವು

ಘಲ್ ಘಲ್ ಸದ್ದದು ಕಿವಿಯಲಿ ಮೊರೆದಿರೆ

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿನ ಮೂಲವ ತಿಳಿಯಲು

ಹುಣಿಸೆಮರವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿ ಶೋಧಿಸೆ

ರೆಂಬೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸರವದು

ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲು ಘಲ್ ಘಲ್ ಸದ್ದಿನ

ನಿಯಮಿತ ತಾನದಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಭಯವು

ಗುರಜ್ಜನ ಕಾಣದೆ ಕೂಗಿದ ಹುಡುಗರು

ಮನೆಯನು ಹುಡುಕಿ ಗುರಜ್ಜನ ಕೂಗಲು  

ಅಳುತಲೆ ಬಂದನು ಹೊರಗಡೆ ಮಗನು

ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೆ ಸತ್ತಿಹ ಅಪ್ಪನ

ಸುದ್ದಿಯ ತಿಳಿಸಲು ಮಾತೇ ಹೊರಡದೆ

ಕುಳಿತೆವು ಕುಸಿಯುತ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು

ಕಿವಿಯಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಕತೆಯಾ ಮೊರೆತ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬೀಡಿಯು ಪೊಟ್ಟಣ

ಬೀಡಿಯು ಹಚ್ಚುತ ದಮ್ಮನು ಎಳೆಯುವ

ಗೂರಲು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬೀಡಿಯ ಗುರಜ್ಜ

ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮಡಿಸಿದ ಕಂಬಳಿ

ಕೆಳಗಡೆ ಹರಡಿದ ಬೀಡಿಯ ತುಣುಕು

ಕುಣಿಯುತ ನಕ್ಕವು ನಮ್ಮನು ನೋಡಿ.  

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.