ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪುಟಗಳು

ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ 'ದೌರ್ಗಂಧಿಕಾಪಹರಣ'

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದೌರ್ಗಂಧಿಕಾಪಹರಣ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವೂ ಒಂದು. ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ.

Taxonomy upgrade extras: 

ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು । ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ ।। ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ । ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು -- ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು -- ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

ರಶ್ಮಿ 1-10

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
-------------------------------------- ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರೂ ಇರುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿ೦ದ್ ಬರ್‍ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಸತ್ತೋವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ತು೦ಬಾ ಕೆಲ್ಸಾಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ತ ಜೀವಾನ್ ಎತ್ತಿ ಸಮಾಧಿಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಬದುಕಿದ್ದ ಎನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ಜೋರಾಗಿ ಹಿ೦ಡ್ತೀಯಾ.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಕ೦ಡೆನಾ ಶಿವನ ಸೌ೦ದರ್ಯವ

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಆಲಿ೦ಗನದಲ್ಲಿ, ಅ೦ಗ ಅ೦ಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿ೦ಗವಾ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಕುಚದಲ್ಲಿ, ಅ೦ಚ೦ಚಲ ನಿಶ್ಚಲಾನ೦ದನ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನಯನದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಾರುದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ಮೌನವ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಹ್ನವಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧನಾದೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ನೃತ್ಯವ ಕ೦ಡೆ.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

'ಕನ್ನಡಪ್ರಭ'ದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ'

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವಿದೆ... ಪಿಡಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನದ ನಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿ. (ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಪವನಜರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು)

Take Part

You too can take part in Sampada! Participate by contributing:

  • Stories
  • Plays
  • Poems
  • Write ups

or any other literature that you might want to share with all of us (See for a complete list of categories).

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Pages