ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪುಟಗಳು

ಭಾಗ - ೨೫ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ: ಸಹಧರ್ಮಾಚರಣೆ!

         ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.  
        ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ವಿವಾಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಧರ್ಮವೆನ್ನುವುದು ನನಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂಬಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರ್ಯಾಭರ್ತರಲ್ಲಿ (ಸತಿಪತಿಯರಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬರು ಮರಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಹಧರ್ಮವೆನ್ನುವ ಮಾತಾದರೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಲಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೀರ್ವರೂ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಜನಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತಿಪತಿಯರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮವು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು?" 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸು೦ದರಿಯ ಕರೆ

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು
ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ||
ಮೂಗ ಮುರಿದು ಕಾಲು ತೀಡಿ
ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಇ೦ದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು
ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ ||
 
ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನೋಡಿಯಾರು
ಏನು ಎ೦ದು ಕೇಳಿಯಾರೋ
ಎ೦ಬ ಭಯದ ನಡುವೆಯೂ
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು
ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ||
 
ಬ೦ದರೇನು ಮಾಡಿಯಾನೋ
ಎ೦ದು ನೆನೆದು ನಾಚಿ 
ಮುದುಡಿದರೂನು
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು
ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ||
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೊಸ ನಗೆಹನಿ- ೫೪ ನೇ ಕಂತು

ಬೇಡಿದ್ದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೊ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿ ಏನನ್ನೋ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಎಸೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಗಂಡ ಉದ್ಗರಿಸಿದ - ಅರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನಾ ಹಾಗಾದರೆ ? ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆನಲ್ಲ?!
********
- ಆದಿ ಪುರುಷ ಆಡಂ ನನ್ನು ದೇವರು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ?
- ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು!
******
ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಕೇಳಿದ- ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆಯೆ?
ಸೈನಿಕ - ಇದೆ, ಕಣಯ್ಯ.
ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ- ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಜತೆ ಹೀಗೇನಯ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು? ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ .

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೨೪ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ: ಭಂಗಾಸ್ವನನ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು?

       ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.  
       ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೀರ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖವು ಅಧಿಕವಾದುದು? ಹಾಗೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ತಂದೆಗಿಂತ ತಾಯಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನಿರುವುದೋ ತಿಳಿಸುವಂತಹವರಾಗಿರಿ"
       ಭೀಷ್ಮನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ಧರ್ಮಜನೇ! ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಂಗಾಸ್ವನನೆಂಬ ರಾಜನ ಕುರಿತ ಉಪಾಖ್ಯಾನವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಬಹು  ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಂತಹವನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸುವಂತಹವನಾಗು. ಅದೇ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ."

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೨೩ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ: ವಶಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ದೈವಬಲವೋ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವೋ!

             ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.  
       ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ದೈವಬಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಜರಗುತ್ತವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವೆನ್ನುವ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ತಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ". 
             ಭೀಷ್ಮನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ಧರ್ಮಜನೇ! ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ’ವಶಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ’ವೆನ್ನುವ ಉಪಾಖ್ಯಾನವೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವಾಗಬಲ್ಲದು, ಕೇಳುವಂತಹವನಾಗು."

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಒಲವಿನ ಸೆರೆ

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವೆ ಮಲೆನಾಡ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ಗುಣ ಸೋಕಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಇಂದು ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕೌತುಕದಲ್ಲಿ,
ಈ ಮೋಡಾವ, ಈ ಮಳೆಯಾ, ಈ ಹಸಿರಾ, ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಟ್ಟಶ್ರೇಣಿಯಾ?
ಇಲ್ಲಾ, ಈ ಪವಿತ್ರ ನೀರಾ, ಆ ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಾ, ಇಲ್ಲಾ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಯಾ?
ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮೂರ್ಖ ನಾನು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಿರೋ ತಾಖತ್ತು?
ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೀಗನ್ನಿಸಿದರೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ ಬಹುದು, ಕರಾಮತ್ತು?
ಅವಳೊಂದು ನೇಸರದ ಶಿಶು, ಅವಳನ್ನ ತೀಡಿ ತೀಡಿ, ಕರುಣಾಳು ಆಗಿಸಿದ್ದಾ ಳೆ, ವಸುಂಧರೆ,
ಫಲಾನುಭವಿ, ನಾನು, ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಅವಳ ಒಲವಿನ ಸೆರೆ
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 1 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ

ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಗಳು ಹಲುವು ಬಗೆ, ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಿಮಗೆ    ?
ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವನ ದಾರಿಯೂ ನೂತನ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ
ಯೋಗ ಇದ್ದೋನು ಗೆಲ್ಲುತಾನ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋನು ಗೆಲ್ಲುತಾನ, ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ?
ಬಿಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಅದರ ಗೊಡವೆ ಏಕೆ ಜಗದ ಜನಗಳಿಗೆ.
ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ಡೋನಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಏಕಾಂತ ಸಂಜೆಗೆ,
ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡನೋ ಈ ಸಜೆಗೆ,
ಯಶಸ್ಸಿನ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ , ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ,
ತುದಿ ತಲುಪಲು ಸಂಬಂಧಗಳ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದವನಿಗೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತುಕೋ, ಉಸಿರಾಡು, ಬಾಯಾರಿದ್ದೀಯ ದುಡ್ಡಿನ ಬೇಗೆಗೆ,
ತಿಳಿಯಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಹಿತವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೂಸೋ ಮಧುರ ಜೇನಿಗೆ.
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೨೨ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ: ಇಂದ್ರ ಶುಕ ಸಂವಾದ

        ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.  
        ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆನೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿರಿಯರು, ಮಿತ್ರರು, ಆಪ್ತರು, ಮೊದಲಾದವರು ಇರುವರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಋಣವು ತೀರುವುದೊ ನಾನು ಅರಿಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Pages