ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು

ಲೇಖಕರು: makara
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 11, 2018 1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 204
        ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ ಇದು.          ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡಾ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿಯಾದ ಕೃತಘ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಿರಿ. ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು ಕೃತಜ್ಞತೆ...
5
ಲೇಖಕರು: makara
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 10, 2018 1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 191
        ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.           ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೇಳಿದನು, "ಪಿತಾಮಹಾ! ತಾವು ಸಕಲ ಧರ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಶಯವಿದೆ. ’ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ’ ಎನ್ನುವ ಧರ್ಮವೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಏನು? ಶರಣಾಗತನಾದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಸಮಾನತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುವಂತಹವರಾಗಿ"       ಭೀಷ್ಮನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ಧರ್ಮನಂದನನೇ!...
5
ಲೇಖಕರು: drsharaj@gmail.com
ವಿಧ: ಲೇಖನ
October 07, 2018 334
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ   ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಂದು . ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಎದೆ ಒಡೆದದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಇಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಾಗರದಂತೆ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡವನಲ್ಲವೇ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಒಡಲು, ಮಡಿಲು, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಹಂಚಿ ಕೊಂಡವರಲ್ಲವೇ. ಇಂದು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು  ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲವೇ?...
5
ಲೇಖಕರು: addoor
ವಿಧ: ಲೇಖನ
October 07, 2018 155
ದಿವಸದಿಂ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ನಿಮಿಷದಿಂ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷಿಯವ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬದುಕ ನೂಕುತಿರು ವಿವರಗಳ ಜೋಡಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಬೇರಿಹನು ಸವೆಸು ನೀಂ ಜನುಮವನು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ಬದುಕನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ನಿಮಿಷ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವನು ಅವನು, ನೀನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ...
4
ಲೇಖಕರು: makara
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 07, 2018 1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 217
         ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ.            ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೇಳಿದನು,"ಪಿತಾಮಹಾ, ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳು ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಕಲಿಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮವು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ದರೋಡೆಕೋರತನ, ಕಳ್ಳತನ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅವಿನೀತಿ, ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವುದು, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಮೊದಲಾದವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ...
5
ಲೇಖಕರು: shreekant.mishrikoti
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 06, 2018 211
ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿತ್ತು . ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದ - ನಾವು ಸಿಂಹವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ- ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿ ರೋದು ಸಿಂಹವನ್ನಲ್ಲ , ನಿನ್ನನ್ನು ! ***** ಅವರಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಳು - ಅವನು ಮಹಾ ಕುಡುಕ , ಅವನ ಕಾರು ಸೆರೆಯಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಇದು...
4.5
ಲೇಖಕರು: shreekant.mishrikoti
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 06, 2018 181
- ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲವೇ? - ಹೌದು , ಹಾಗಂತಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತಿರೋರು. ****** - ಚಿನ್ನ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆಯ? - ಖಂಡಿತ, ರೀ, ಯಾರೇ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ! ****** - ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷ ಸುಖವಾಗೇ ಇದ್ದೆವು. - ಆಮೇಲೆ ? - ನಾವು ಮದುವೆ ಆದೆವು! ****** - ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿಡೋದು ಹೇಗೆ ? - ಅದನ್ನ ಆ...
4
ಲೇಖಕರು: Anantha Ramesh
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
October 02, 2018 194
ಇಂದೊಂದು ದಿನ   ಇಂದೊಂದು ದಿನ  ಗಾಂಧಿಯ ನೆನೆಯೋಣ  ಹೃದಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಹಣ, ಪಣ  ಪಠಣ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ   ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಗರಿಗರಿ ದಿರಿಸು ಧರಿಸುವ  ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವ ಆಸೆ  ನಾಳೆವರೆಗಾದರೂ ಸರಿಸೋಣ!   ಅವನ ದಂಡಕ್ಕೆ ನಮನ ಅಧಿಕಾರ ದಂಡ ದಾಹವನ್ನ ನಾಳೆ ಸಂಚಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ!   ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳೋಣ ’ಕಂಸ’ದೊಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಾಳೆ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೇ ತಿರುಗೋಣ!   ಇಂದೊಂದು ದಿನ ಗೋಣಾಡಿಸೋಣ ಅವನ ನಡೆ ನುಡಿ ದುಡಿತ ತುಡಿತಗಳ 'ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದು' ಅನ್ನೋಣ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ...
5

Pages