ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು

ಲೇಖಕರು: muralihr
ವಿಧ: ಪುಟ
July 23, 2005 4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 4,456
-------------------------------------- ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಇರೂ ಇರುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿ೦ದ್ ಬರ್‍ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಸತ್ತೋವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ತು೦ಬಾ ಕೆಲ್ಸಾಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ತ ಜೀವಾನ್ ಎತ್ತಿ ಸಮಾಧಿಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಬದುಕಿದ್ದ ಎನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ಜೋರಾಗಿ ಹಿ೦ಡ್ತೀಯಾ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ್‍ನೂ ಕೇಳದೇ ನೀನೇ ಸ್ವ೦ತ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಯಾರ ಹ೦ಗೂ ನಿ೦ಗೇನ್ ಇಲ್ಲಾ ಅ೦ತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ....
0
ಲೇಖಕರು: muralihr
ವಿಧ: ಪುಟ
July 23, 2005 3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 4,296
ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಆಲಿ೦ಗನದಲ್ಲಿ, ಅ೦ಗ ಅ೦ಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿ೦ಗವಾ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಕುಚದಲ್ಲಿ, ಅ೦ಚ೦ಚಲ ನಿಶ್ಚಲಾನ೦ದನ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನಯನದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲಾರುದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ಮೌನವ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಹ್ನವಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧನಾದೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ನೃತ್ಯವ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ಯೊಗ ಶಿಲೆಯ ಕ೦ಡೆ. ನಗ್ನ ದೇವತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನ...
0
ಲೇಖಕರು: hpn
ವಿಧ: ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ
July 23, 2005 1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 8,317
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವಿದೆ... ಪಿಡಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನದ ನಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿ. (ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಪವನಜರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು)
5
ಲೇಖಕರು: ನಿರ್ವಹಣೆ
ವಿಧ: ಚುಟುಕು ಬರಹ
July 22, 2005 6,061
Join hands in this initiative - get involved by contributing thoughtful articles, write-ups in Kannada. Read the [:http://sampada.net/node/53|FAQ]. ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು: ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಲಭಾಗದ ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ "Add content to Sampada" -> "Article" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. "LekhanagaLu" ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್...
ಲೇಖಕರು: hpn
ವಿಧ: ಪುಟ
July 22, 2005 7,842
You too can take part in Sampada! Participate by contributing: Stories Plays Poems Write ups or any other literature that you might want to share with all of us (See for a complete list of categories). Please note that only *your work* or the work for which you've secured the permission should be posted here. Contributions that violate copyright would be deleted...
0
ಲೇಖಕರು: hpn
ವಿಧ: ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ
July 21, 2005 8,592
'ಸಂಪದ'ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ!
5
ಲೇಖಕರು: hpn
ವಿಧ: ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ
July 21, 2005 1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 3,362
Welcome to sampada.
0
ಲೇಖಕರು: hpn
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
July 21, 2005 3,504
Here's my first blog entry as I set up sampada. :)
5

Pages