ಭಾವನೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನೋಡುತಿರೆ
ಹರಿಯುತಿವೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ
ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ
ಕಡಲಲಿ
ಉಬ್ಬರ

ಉಕ್ಕಿ ಬರುತಿಹ
ಭಾವನೆಗಳ
ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಆತುರ
ನಿಲ್ಲುವುದೆಂತು?
ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ನುಗ್ಗುತಿವೆ
ಅವಳೆಡೆಗೆ
ನದಿಯು ಹುಡುಕುವಂತೆ
ಸಾಗರ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):