ನನ್ನ ಕವನ...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ...

ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳ ಬೇರೂರಿ...

ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳೆ ಮರವಾಗಿ...

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಈ ಸ೦ಬ೦ಧದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ...

ಅರಳಿದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪದ...

ಸುಗ೦ಧದಿ ತು೦ಬಿದ...

ಈ ತ೦ಪು ಸ೦ಜೆಯೆ ನನ್ನ ಕವನ...

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):