ಮು೦ಗಾರು ಮಳೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೊ ಇ೦ದು...

ನಿನ್ನಿ೦ದನೆ ಈ ವಾಸನೆ ಎ೦ದು...

ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಂದು ಬಂದವಲೆಂದು...

ಅಯ್ಯೊ ಎ೦ತಾ ಕಚ್ಹಡ ವಾಸನೆ...

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬಾರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯು ತಂದಿದೆ ಕಚ್ಹಡ ವಾಸನೆ...

ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನೋ ತಳಮಳ...

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಹಾಕಿದೆ ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತ ದಿನ...

ನಿನಗುಂಟೆ ಇದರ ಕಲ್ಫನೆ...

ಒಮ್ಮೆ ಆದರು soapನ use ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು