ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

 

ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕುಂಭಾಶಿಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೧೭ ಕುಂಭಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಹೆಸರುಬಂದಿದೆ, ಆನೆಮುಖದ ಗಜಾನನನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಗುಡ್ಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು.
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡೆದ ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ದೇವಾಲಯವು, ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಡಲ ತೀರಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ಸ್ಥಳ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ೭ ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ೪೦೦ ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.  ಕುಂದಾಪುರ ೯ ಕಿ. ಮೀ
-
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕುಂಭಾಶಿಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೧೭ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ನಾವು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಧಾಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು.

ಕುಂಭಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಹೆಸರುಬಂದಿದೆ, ಆನೆಮುಖದ ಗಜಾನನನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಗುಡ್ಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು.

ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡೆದ ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ದೇವಾಲಯವು, ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಡಲ ತೀರಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ಸ್ಥಳ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ೭ ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ೪೦೦ ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.  ಕುಂದಾಪುರ ೯ ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):