ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು-ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ, ಅದು-ಇದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ......

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ...ಅದೇನ್ ಹೊಸದಾ ?

ಆದರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸಿತು !

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲ ಬೆಸ್ತರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್-ಗೆಳೆಯ....

ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೈಒಡ್ಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಅಲೆಗಳ ಇನಿದನಿಯ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಓದುವ ಮುದ, ಸವಿದವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು !

ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಬೆರೆಯುವ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದಾಗಿನ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಯ.....

ಬೆಸ್ತರ ಸಿದ್ಧತೆ... ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅಧಾರವಾದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಸಾಲದು.....

’ಕೇದಿಗೆಯವನ ’ ವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಪಿಳಿ-ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಹಸಿವೆ ನೀಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಲ್ಲವೇ......

 

-ಚಿತ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ್.

 

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):