ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ (ನನ್ನ ಬದುಕು)

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಅಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಗುಟ್ಟಬಿಡದ ದಿಟ್ಟೆ
ಬರದ ಬಿಸಿಲ ಮೈಗೆ ಸ್ಥಿರದ ನೆರಳ ಕೊಟ್ಟ ದಣಿಗೆ
ಬಿಡದೆ ದುಡಿದು ದಣಿದ ಮುಗುದೆ
ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ಮೈರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಹಸನು
ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆಸಿ ತುಂಬಿದವಳು
ಅಮ್ಮ
ಮೂರುತಿಂಗಳಕೂಸು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಕೂಲೊನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಸಿದವಳು
ವಾರವಾದರೂ ಮನೆಗೆಬರದ ಗಂಡನೊದಿಗೆ
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವವಳು
ವಾರಗಿತ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ವೈನಾಕಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವಳು
ಅಮ್ಮ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದ ಯಂಕ್ಟ
ಸಂಜೆಯಾದ್ರು ಕೂಲಿ ಕೊಡದ ದಣಿಯ ಕಾದು ಕುಳಿತ
ಕೇಳೊರ್ ಯಾರು ಅವನ ಸಂಕ್ಟ
ಅವನು ಬರುವುದು ದಿನರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಘಂಟೆ
ಅಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗುವುದುಂಟೆ
ವಾರದಿಂದ ವೈನವಿಲ್ಲದ (ಆರೋಗ್ಯಸರಿಇಲ್ಲದ)
ಅಮ್ಮ
ಏರಿದಳು ಕೀಳಲೆಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ
ತತ್ತರಿಸಿ ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಳು ಕಿತ್ತು ಮೂರು ಹಿಡಿ ಸೊಪ್ಪನು
ಬಿದ್ದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಉಳುಕಿ ಕಾಲು ಊನವಾಯ್ತು ವಿಧಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎದುರುಂಟೆ
ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಕರೆದು ಸೊಪ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇಯಿಸು
ಅಳುವ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಸುದಾರಿಸು(ಸಂತೈಸು)
ಸೊಂಟಕಾದ ನೋವು ಕಾಲು ಊತ ಅಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ನುಂಗಿಕೊಂಡಳು
ಅಮ್ಮ
ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನತಮ್ಮ
ಬಂದ ಅಪ್ಪ ವೆಂಕ್ಟ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದ ಯಂಕ್ಟಿ ಯಂಕ್ಟಿ
ಬರುವುದನ್ನೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಡದಿ ಹೊರಗೆ ಬರದ ಕಂಡು ಎನಾಯ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡು
ಕೂಗಿ ಕರೆದ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ "ಅಪ್ಪಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ"
ಮಗಳ ಮಾತ ಕೇಳಿ ವೆಂಕ್ಟ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕರಗಿ ಹೋದ
ವಿಧಿ ಎನಗೇಕೆ ಇಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮರುಗಿದ
ಅಪ್ಪ
ಯಂಕ್ಟಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತು "ಏನಾಯ್ತೆ ನಿನಗೆ" ಅಂದ
ಅವಳ ಮುಖವ ನೋಡಿದವಗೆ ಮಾತೇ ಬಾರದಾಯ್ತು ಮುಂದ
ಅವನ ಅಳುವ ಕಂಡ ಅಮ್ಮ "ಯಾಕೆ ನೀ ಅಳುವೆ
ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳುಕಿದೆ"
ಗಂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುವನೆಂಬ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪಟ್ಟಿನವಳು
ಅಮ್ಮ
ಅಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪ ಕೀಳಲೋದೆ
ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಸೊಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳುಕಿದೆ
ಊರ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯ ನಾಟಿವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆತಂದನಪ್ಪ
ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳುವುದು
ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ನಿಂದ
ಅಪ್ಪ
ಎದ್ದು ಓಡಾಡಿದರೆ ಸೊಂಟ ಸರಿಯಾಗದು
ಇದ್ದಕಡೆಯೇ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗ್ವುದು
ಸರಿಯೆಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ತಾನೆ ಮಾಡಿದ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಮಡದಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ
ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಲೆದಿಂಬಿಗೊರಗಿದ
ಅಪ್ಪ
ದಿನವೂ ಅಮ್ಮನೆದ್ದು ನಮ್ಮನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು
ಇಂದು ಅವಳಿನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಳು
ಅಪ್ಪನೆದ್ದು ನಮ್ಮನೆಬ್ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮಮಗೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಿಂದು
ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಡೆದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ
ಅಪ್ಪ
ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಡದಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂಗಿದ
ನೋವಿಗೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು
ಅವನು ಕೂಗಿದರೂ ಅವಳು ಕದಲಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಎದೆ ನಡುಗಿತು
ಎದೆ ಎದೆ ಚಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು
ಅಳುತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವನು ಮೇಲೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ
ಅಪ್ಪ
ಮಕ್ಕಳ ಅಳುವ ಕಂಡು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದವರು ಸೇರಿದರು
ಮನೆಯಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು ವೆಂಕ್ಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಇವಳಿಗೇನಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ನಾಡಿ ನೋಡಿದ
ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮದ್ದು ಇವಳ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದವರು ಬಂದು ಬಳಗ ಕರೆಸಿ ಬಿಟ್ಟರು
ಅಮ್ಮನಮ್ಮ ಬಂದು ಮಗಳೆ ಮಗಳೆ ಎಂದು ಗಲ್ಲ ಸ್ವರಿ ಅತ್ತಳು
ಆಗ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಳು
ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಯವ್ವ ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಳು
"ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ" ಎಂದಳು
ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದು ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು
ಮನೆಯ ತುಂಬ ಇರುವ ಜನರ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು
ಅಮ್ಮ
ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ
ಯಾರಿಗೂ ಆಗದ್ದೇನು ನನಗಾಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ
ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ತಾಯ ಕೇಳ್ದಳು
"ಅವರ ಅಪ್ಪನ  ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿವೆ"
"ಯಾಕೆ ಯವ್ವ ಅವರಿಗೇನಾಯ್ತು ಎಂದಳು"
ಅಮ್ಮ
ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಮಗಳೆ ಎಂದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಳು
ಮಂದಿ ಸರಿಸಿ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಉಸ್ಸೆಂದು ಬಿದ್ದಳು
"ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಓದೆಯಾ"
ನಾನು ಬರಲು ಮಕ್ಕಳು ತಬ್ಬಲಿ ಯಾಗುವವೆಂದು ಅತ್ತಳು
ಅವನ ಅಂತ್ಯಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೂಸ ಇರಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ದಣಿಯ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಳು.
ಅಮ್ಮ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):