ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಏಕೆ ಬ೦ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಏಕೆ ಬ೦ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ನನ್ನ ಬರಡು ಬಾಳಿಗೊ೦ದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಶ್ರಮವನಿತ್ತು ನಿದ್ದೆ ತೊರೆದೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಗೆಲುವಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನೂರು ನೋವುಗಳನು ಮರೆತು ಕೂತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ

ಇನಿತು ಮುನಿಸು ಇನಿತು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಸುನಗೆ
ಮೊಗದ ತು೦ಬ ಧರಿಸಿ ಬ೦ದೆ ನಗುವ ಕೆ೦ಡಸ೦ಪಿಗೆ
ಒಲವುಗೆಲುವು ಎ೦ತೊ ಎನಿತೋ ನಾನರಿಯೆ ಇ೦ದಿರೆ
ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಲಕಲಕಿಸುವ ಚಂದಿರೆ

ತಿಳಿಗೊಳದಿ೦ದೆದ್ದು ಬಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಚೆಲುವ ತಾವರೆ
ನೂರು ಭಾವ ಹರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗಾಸರೆ
ನಿನ್ನ ಮನಸು ಶುಭ್ರ ಸ್ಫಟಿಕ ನಗುವ ಚೆ೦ಗುಲಾಬಿ
ಮನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ೦ಪ ಚೆಲ್ಲೋ ಚ೦ಪಕ

ನಿನ್ನ ಚೆಲುವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪಮೆಗಿದೆಯೆ ಸರಿಸಮ
ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆವ ಲೋಹ ಚಿನ್ನಕಿಲ್ಲ ಪರಿಮಳ
ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಮರ
ಅರಿತು ನೀನು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಗೆಲುವೆ ಬಾಳಸಮರ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):