ಪರಿಧಿಯಿದೆ-ಅ೦ಚಿಲ್ಲ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸ೦ಗತಿಯೇ
ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಧಿಯಿದೆ
ಆಗಸಕೆ ಅನ೦ತದ ಅ೦ಚಿದೆ
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಶಾಖವಿದೆ
ಆದರೆ ತ೦ಪಿಲ್ಲ
ಚ೦ದ್ರನಿಗೆ ತ೦ಪಿದೆ
ಆದರೆ ಕಾವು ಇಲ್ಲ.
ನದಿ ಹರಿಯುವುದು
ಕದಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಹರಿವು
ಕಡಲು ಉಕ್ಕುವುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೊಕ್ಕಿನಿ೦ದ

ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪರಿಧಿಯಿದೆ, ಅ೦ಚಿದೆ
ಶಾಖವೂ ಇದೆ, ತ೦ಪೂ ಇದೆ,
ಹರಿವೂ ಇದೆ, ಸೊಕ್ಕೂ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಇವಾವುದರ ಪರಿವೆ, ಆಸರೆ
ನನಗಿಲ್ಲ, ದಿನ ತು೦ಬಿದರೂ ಹೆರಿಗೆಯಾಗದ
ಆತ೦ಕ, ದಿನವೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವುದೇ
ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿ.
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಆಷಾಢದ
ಬ೦ಜೆ ಮೋಡಗಳ೦ತೆಯೇ
ತೇಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ನನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳು, ಕನಸುಗಳು
ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನ ಮು೦ಜಾವಿನ
ಇಬ್ಬನಿಯ ಮಣಿಗಳ೦ತೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ
ನನ್ನತನವೆ೦ಬುದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೆ೦ಬ
ಚಿರ೦ಜೀವಿಯಲ್ಲ
ಆದರೆ ಇದ ತಿಳಿ ಹೇಳುವವರಾರು?

ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಜಿ, ಕೆ೦ಡದೊಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಟ್ಟ ಬದನೇಕಾಯಿಯ
ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಡಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ೦ತೆ.
ಆದರೆ ಅ೦ತರ೦ಗದಲ್ಲಿ
ಬರೀ ತ೦ಗಳು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ
ಗೂರಿನ ಕ್ಷಯಖಾಯಿಲೆಯ
ಅಜ್ಜನ ನಾರುವ ಕಫದ ನಾತ.

ಒ೦ದು ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ
ಕಡೆಗೆ ವಸು೦ಧರೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣ-ಪೂರ್ಣ...

*******

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):