ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ

ನಿನ್ನ ಮೊಗದ ಮೊದಲ ನೋಟ
ನಾಟಿ ನನ್ನ ಮನದ ತೋಟ
ಏರಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದೋಟ
ಅದುವೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಮಾಟ

ಕಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಸಲಹೋ ರೆಪ್ಪೆ
ಹಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಕಾಯೋ ಸಿಪ್ಪೆ
ನಿನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾನು ನಿಲ್ಪೆ
ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ

ದಡವು ನದಿಗೆ ಉಗಮದಿಂದ
ಕಡಲ ಸೇರೋ ವರೆಗೂ ಕಾಯುವಂತೆ
ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮವನ್ನು
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯೋ ಆಸೆ
-ಮೋಹನ.ಕೆ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):