ನನ್ನ ಒಲವು

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನನ್ನ ಒಲವು

 

ಹಾಡುತಿರುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಕೆ,

ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ತಾಳಕೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ನಿನ್ನ ಮನಕೆ

ಬಡ ಪ್ರಿಯಕರನೀ ಕೋರಿಕೆ.

 

ಹುಟ್ಟುವನು ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ,

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಬಾಂದಳದಲ್ಲಿ.

ಮೋಹಕವದು ಪ್ರೇಮ ಪರಿಮಳವಲ್ಲಿ,

ನಿನ್ನ ಬಿಸಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ.

 

ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯದು ಗುಡುಗು,

ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಬೆರಗು.

ಏನು ಮೈಮಾಟದ ಚೆಲುವು,

ಮೂಡದೇ ಮತ್ತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಲವು?

 

ಕುದಿಯುವನೋ ಏನೋ ನನ್ನ ಕಂಡು,

ಪ್ಲೇನನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಪೈಲೆಟ್ಟು.

ನನಗೆ ನಿನ್ನಯ ಸಖ್ಯದ ಗುಂಡು,

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬುಲೆಟ್ಟು.

 

ವಿಶ್ವನಾಥ್.ಡಿ.ಎ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):