ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ...."."

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ................

1ರಿಂದ10 ರವರೆಗಿನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ....

ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ(*3)

ಅದಕ್ಕೆ 3ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ(+3)

ಪುನ:3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ(*3)

ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ"

ಉತ್ತರ ನೋಡಿ................

1) SRK

2) AMIR

3) ASH

4) KAJOL

5) SALMAN

6) BIG B

7) HRITIK

8) PRITY

9) PRASAD B SHETTY

10) KARINA

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
ಸರಣಿ: 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಲಾಜಿಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅನ್ತ.

ಯಾಕ್ರೀ ಇಷ್ಟ್ ಆತುರ ಮರಿಜೋಸೆಫ್!
ಏನೂ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ದೇ ಹೆಂಗ್ರೀ ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ 9 ಬರತ್ತೆ??