ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ,
ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಡತಿ ...

ಅವಳ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ನಾಚುವನು,
ಅವಳಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಕಯುವನು..

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ,
ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಡತಿ ...

ಅವಳು ನುಡಿದರೆ.. ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದಂತೆ,
ಅವಳ ನಡಿಗೆ..ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯಂತೆ

--ಗಣೇಶ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):