ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ಕಥಾಲೋಕ - ಹಸಿರು ಸೀರೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮೂರನೆಯ ಕಥಾಸಂಕಲನ, "ವಾಸನೆ, ಶಬ್ದ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ" ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಕಥೆಗಳಿವೆ. `ವಾಸನೆ, ಶಬ್ದ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ', `ಅಂಕ ೧, ದೃಶ್ಯ ೨', `ಕಲ್ಲು' ಮತ್ತು `ಜಿದ್ದು' ಕಥೆಗಳು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಕತೆಗಳು. `ಒಂದು ಡಾಲರ್ ನೋಟು' ಕಥೆ ಇವರದೇ `ಅಶ್ವಮೇಧ' ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನೇ ಕಥೆಯಾಗಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಕಥೆಗಳಿವೆ. `ವಾಸನೆ, ಶಬ್ದ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ', `ಅಂಕ ೧, ದೃಶ್ಯ ೨', `ಕಲ್ಲು' ಮತ್ತು `ಜಿದ್ದು' ಕಥೆಗಳು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಕತೆಗಳು. `ಒಂದು ಡಾಲರ್ ನೋಟು' ಕಥೆ ಇವರದೇ `ಅಶ್ವಮೇಧ' ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನೇ ಕಥೆಯಾಗಿಸಿದಂತಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಸಾಗರ.

ಪುಟಗಳು 136, ಬೆಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಭತ್ತು.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):