ಸ್ವಗತ : ತಿರುಗ ಹೋಗೋಣು ಬಾರೋ ಶ್ರೀಕಾ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

(ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ-ಆಡಲು ಪೋಗುವ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿ ಯಮುನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ )

ತಿರುಗ ಹೋಗೋಣು ಬಾರೋ ಶ್ರೀಕಾ(೧) ಮರೀನು ಡ್ರೈವ(೨) ತೀರದಲ್ಲಿ||

ಓಸೀಪೀ(೩) ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ ಕಾಸು(೪) ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ , ಕೆ
-ಲಸ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ ಕರೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವರಂತೆ ! ||

ಕಾರ್ಪೋರೇಟು ಸೆಂಟರಂತೆ (೫),ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದರಂತೆ(೬)
ಹತ್ತೂವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವಂತೆ ! ||

ಹರಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆವರಂತೆ ಎರಡು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ವರಂತೆ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿನೊಡೆಯ ರಂಗನಾಥಗೆ(೭) ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತೆ !! ||

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:-

೧. ನಾನೇ- ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಕಾ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕರೆವರು.
೨. ನಾನೀಗ ಇರುವ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸು ಪಕ್ಕ ಮರೀನ್‍ ಡ್ರೈವ್‍ ಸಮುದ್ರ ತೀರವಿದೆ.
೩. OCP- Oracle Certified Professional ಕೋರ್ಸು
೪. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಫೀಯನ್ನು ನನಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾದಿದರು
೫. ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿ
೬. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದರು.
೭. ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ರಂಗನಾಥನ್ !

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನೀವು ದಾಸರಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
"ದಾಸನ ಮಾಡಿಕ್ಕೋ ಎನ್ನಾ.." - ಇದು ನೀವು ಮು೦ದೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಹಾಡು.

ಮುರಳಿ,

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತೇ?

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ವಿ.ವಿ.

ಸಂಪಾದಕ [http://majavani.blogspot.com|ಮಜಾವಾಣಿ]

ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಇ-ಮೈಲ್ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೀಗೊಂದು ಹಾಡು ಬರೆಯಬಹುದು -

"ವಿದ್ಯುದೋಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರದು"
(ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪದುಮನಾಭನದು ಎಂಬ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ)

ಸಿಗೋಣ,
ಪವನಜ
-----------
[http://www.vishvakannada.com/|Vishva Kannada]
Think globally, Act locally

’ಈ-ಮೇಲು ಬಂದಿದೆ ಇರಪಾಕ್ಸಿಯದು’ :)

ಎಂಬ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಯಾವಾಗಲೋ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ .
ನೋಡೋಣ .. ಉಳಿದ ಸಾಲು ಎಂದು ಕೈಗೂಡುವವೋ ?

"ಕನ್ನಡದ ಪುಲ್ಲೆನಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ತುಳಸಿ"