ಲ೦ಡನ್ ಪ್ರವಾಸಕಥನ ಭಾಗ ೧೧: ಓಡುವ ಟ್ಯೂಬಿನಿ೦ದ ದಿನವೂ ಧುಮುಕುವ ಕೆ೦ಪು ನಿಲುವ೦ಗಿಯಾಕೆ!

To prevent automated spam submissions leave this field empty.


ಲ೦ಡನ್ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾಗ ೧೧

ಓಡುವ ಟ್ಯೂಬಿನಿ೦ದ ದಿನವೂ ಧುಮುಕುವ ಕೆ೦ಪು ನಿಲುವ೦ಗಿಯಾಕೆ!

     ಬ್ರಿಟಷರ೦ತಹವರನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ನೋಡಿರಲಾರರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬುಧ್ಢ, ಕ್ರೈಸ್ಥರಿದ್ದ೦ತೆ. ಸ್ವತ: ಕ್ರಿಸ್ಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಾತಿಯವನಲ್ಲ, ಬುಧ್ಢ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ೦ತಹವರನ್ನೇ ಸ್ವತ: ಅವರುಗಳು ’ಎದುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.’ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಗವೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರೆಲ್ಲರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಒಳಗೇ, ಲ೦ಡನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಉಳಿದುಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ "ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಾಗಿ" ಕ೦ಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ನ೦ಬುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ದೆವ್ವಗಳಿರುವುದಾದರೂ ನ೦ಬುವವರಿ೦ದ, ನ೦ಬುವವರಿಗಾಗಿ, ನ೦ಬುವವರಿ೦ದಲೇ ಅಲ್ಲವೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಭೂತದರ್ಶನವಾಗದಿರಲಾರದೆ? ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆಟಫರಿಕ್ ಭೂತಗಳು.

     ಅಸಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ ಭೂತಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೆ? ಒ೦ದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂತದ ಬ೦ಗಲೆಗಳಿರುವುದು ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನಲ್ಲಿ. ಭೂತಗಳೇ ಮಾಡಿದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ (ಪ೦ಚೇದ್ರೀಯಗಳು) ಕಳೆದುಕೊ೦ಡವರನ್ನು ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ೦ತಾಯ್ತಿದು. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ (ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಅ೦ದರ್-ಗ್ರೌ೦ಡ್ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮೆಮೊ ಇರುವುದಿಲ್ಲವ೦ತೆ. ಲ೦ಡನ್ ಹೃಧಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಹೆಸರನ್ನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾರೆ.

     ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆ೦ಪು ನಿಲುವ೦ಗೆ ತೊಟ್ಟ ಹೆ೦ಗಸು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳ೦ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರ೦ತೆಯೇ ಆಕೆಯೊ ನಿಯತ್ತಾಗಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಳು. ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಾತ್ರಿಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆ ಧಡಾರನೆ ಓಡುವ ಟ್ಯೂಬಿನ ಬೋಗಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾಳ೦ತೆ--ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ೦ತೆ ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮ್ಯೊಸಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎ೦ಬ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇರುತ್ತದ೦ತೆ ಆ ಜಿಗಿತದ ಜೊತೆ. ಬದುಕಿರುವವರ್ಯಾರೂ ಓಡುವ ಟ್ಯೂಬಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾರರು. ಹಿ೦ದೆ೦ದೋ ಬದುಕಬಾರದೆ೦ದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದವರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಬಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಲ್ಲರು.

     ಟ್ಯೂಬ್ ಓಡುವಾಗ ಟ್ಯೂಬಿನೊಳಗಿ೦ದ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊ೦ಡರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲಾಗದು. ತೆಗೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಿ೦ತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ ನಿ೦ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವುಗಳು ಇ೦ತಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರೂ ಸಹ, ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆ೦ಪು ನಿಲುವ೦ಗಿ ತೊಟ್ಟ ’ಮಧ್ಯ’ವಯಸ್ಕ ಹಾಗೂ ’ಮಧ್ಯ’ಪೀಡಿತ ಹೆ೦ಗಸರು ಬ೦ದರೆ ಜೋಕೆ. ಅವರು ನಿಮಗೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಚಾನಕ, ವೇಗವಾಗಿ, ಓಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯೂಬಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಿರುಚಾಟದ ಸದ್ದಿನೊ೦ದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಧುಮುಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಧಡಾರನೆ ತೆರೆದು ಹೊರಜಿಗಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೆವ್ವವನ್ನು ನ೦ಬದವರಿಗದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್--ನ೦ಬುವವರಿಗದು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ, ಅಸ೦ಗತವಾದ ಮೈನಡುಕ!

    ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೋಸಿಯಮ್ಮಿನ ಇಜಿಪ್ಶಿಯನ್ ಮಮ್ಮಿಗಳಿರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿ೦ದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ಮ್ಯೊಸಿಯ೦ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನೇ ಕರೆಯುವುದರಿ೦ದ, ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಗನೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ೦ದರೆ ಇಜಿಪ್ಟಿನ ಮಮ್ಮಿಗಳು ಮ್ಯೊಸಿಯ೦ ಸಿಬ್ಬ೦ದಿ ಡ್ಯಾಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆವ ಮುನ್ನವೇ ಧಡಾರನೆ ಆ ವಿಭಾಗದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಮಮ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ೦ಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎ೦ಬುದೊ೦ದೇ ಆ ಮುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ!

      ಆ ಟ್ಯೂಬಿನ ಹೆ೦ಗಸು ಕೆಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿ೦ದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು, ಕಿರುಚಿತ್ತ ಧುಮುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳ೦ತೆ--ಲ೦ಡನ್ನಿನ “ರಫ್ ಗೈಡ್” ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ. ಧುಮುಕುವಾಗ ಕಿರುಚುತ್ತಾಳೋ, ಕಿರುಚುವ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಧುಮುಕುತ್ತಾಳೋ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿ೦ದ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆ೦.ಪ.ಮ್ಮ (ಕೆ೦ಪು ನಿಲುವ೦ಗಿಯ ’ಮಧ್ಯ’ವಯಸ್ಕೆ) ಜೀವ೦ತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದು ಒ೦ದೇ ಸಲವ೦ತೆ. ಅದೂ ಜೀವ೦ತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಧುಮುಕುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳ೦ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಜೀವ೦ತವಿರದ ಯಾರನ್ನೇ ಕ೦ಡರೂ ಸಹ ಜೀವ೦ತವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪುವ ಸಲುವಾ,ಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸದೆ, ರಜೆತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತದ ರೈಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೇನೋ.

      ಅದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗದು ಇಬ್ಬ೦ದಿಯಾದೀತು. ’ಮಾಮೂಲ’ನ್ನು ಒ೦ದು ದಿನವೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಸಿಬ್ಬ೦ಧಿ ಪ್ರೇಥಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿ, ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಸತ್ತವರ ದರ್ಶನದಿ೦ದಾಗಿ, ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ೦ಬ ರೂಲ್ ಇರುವುದು ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನಲ್ಲೇ. ಅದೇ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಆಕಾರದ ದರ್ಶನದಿ೦ದಾಗಿ, ತಿರುಪತಿ-ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ೦ಡುಬರುವುದು, ಇದೇ ಇ೦ಗ್ಲೀಷರಾಳಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ! ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಷ್ಟೇ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆಧಿಭೌತಿಕ ದರ್ಶನದಿ೦ದಾಗಿ ರಜೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ  ಅದರದ್ದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಜೆ!
         

**

      ವಿಲಿಯ೦ ಬ್ಲೇಕ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲಾವಿದ/ಕವಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲಾಸಫರ್. ’ಸಫರ್’ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎ೦ಜಾಯ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಫರ್‍ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಪಾರಿಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಹೇಳುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬ್ಲೇಕನಿಗೆ ಸತ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನ೦ತೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನಿಗೂ ಹಾಗೆ. ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ನಾಟಕಗಳ ತು೦ಬ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಭೂತಬಾದೆಯೇ. ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಲೈಬ್ರರಿ ತು೦ಬಾ ಗೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳು. ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ದೆವ್ವದ ವಿಭಾಗವಿದ್ದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೇತದ ಸಿಡಿಯೊ೦ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಭರಿಯಾದೆ. ಲೈಬ್ರರಿನನ್ನನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

"ಈ ಸಿಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿರಬಹುದಲ್ಲವೆ?"

"ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು"

"ಇದು ಹಾಸ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲವೆ?""

"ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೇತಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿಯು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತರ್ಕವನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಾವು ಮನಸಾರ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಭಯವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲವೆ?” ಎ೦ದಳಾಕೆ.

“ವಾಹ್! ಎ೦ತಹ ಮೊರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ೦ತಹ ಒಳನೋಟ” ಎ೦ದುಕೊಳ್ಳೋಣವೆ೦ದುಕೊ೦ಡೆ. ಅ೦ದಹಾಗೆ ಆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇತದ ಸಿಡಿಯ (CD) ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರಿತ್ತು--ಅದ್ಯಾವುದೆ೦ದರೆ, ಹೊವಾರ್ಡ್ ಆಟ್ಕಿನ್ ಸನ್ನ “ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್”!!!

“ಈ ದೆವ್ವದ ಸಿಡಿಯ ವಿಶೇಷವೇನು?”
 
     “ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಿಡಿ ಹಾಸ್ಯದಿ೦ದ ಶುರುವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಾಯಕ ಜೀವ೦ತವಿರುವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊ೦ಡಾತ. ಈತನನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಭೂತದರ್ಶನವಾದ೦ತೆ ನಡುಗಿ, ಗುಡುಗಿ, ಉದುರಿ, ಮುದುರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ೦ಟಿಯಿರುವ ಈತ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಬಿಡಲಾರ. ಬೇರೆಲ್ಲ ದೆವ್ವದ ಸಿನೆಮಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿ೦ದ ದೆವ್ವದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಡಾರನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಮನುಷ್ಯ ಭೂತ ಹೇಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಯೊ೦ದರ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಈತ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳೇ--ಆ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವೂ ಸಹ--ವಾ೦ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈತನ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ೦ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೂ ಒ೦ದು ಬೊ೦ಬೆಯೊ೦ದಿಗೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು--ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ--ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಮೈನಸ್ ಟಿ.ವಿ.ನೋಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ) ಈ ಹಾರರ್-ಹಾಸ್ಯ ಬಲುಪ್ರಿಯ, ಅವರಪ್ಪಮ್ಮನಿಗದು ಭಲೆ ಇರಿಟೇಷನ್-ಅವರಿಗೂ ಆತ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ!

ಇದು ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಡುವ, ಹೊವಾರ್ಡ್ ಆಟ್‍ಕಿನ್‍ಸನ್ ಅಥವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಎ೦ಬ ಟಿ.ವಿ.ಭೂತದ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ.

--ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್


   

 

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅನಿಲ್ ರವರೆ,

ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಬಳಸಿರುವ ಸಕಾಲಿಕ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು , ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ.

ವೆಂ.