October 2006

 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: hpn
  October 31, 2006
  ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: [:http://kar.nic.in]
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shubhasunil
  October 31, 2006
  ನೀನು ..,ನೀನಾರು? ನೀನು ಏನಾಗ ಬಯಸುವೆ.....? ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಬೇಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಬೂಸ್ ಬೇಡ ಹೋರಾಡುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ದೇವರು ಬೇಡ ತಾಯಿ ಇರುವಳು.. ನೀನು ನೀನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shubhasunil
  October 31, 2006
  ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆ ಗುಣ ಆದರೆ ಅದು ಸೇರುವ ಕಿಸೆಗೆ, ಕೈಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಗುಣ.
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: hpn
  October 31, 2006
  ನವೆಂಬರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಯೂರದಲ್ಲಿ [:http://sampada.net/blog/olnswamy|ಓ ಎಲ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು] ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ [kn:ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ|ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ] ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ: [:http://mayuraezine.com/pdf/2006/...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: nmshyam
  October 31, 2006
  ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ... ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮಯೂರ ಸುಧಾ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ತರಂಗ ಉದಯವಾಣಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ    
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vamanacharya
  October 31, 2006
  ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮು೦ದೆ ದೀಪಹಚ್ಚುವ ಒ೦ದು ಸತ್ಸ ಸ೦ಪ್ರದಾಯ ಇದೆ.ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯ೦ಕಾಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವರು ಅಖ೦ಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವರು.ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vamanacharya
  October 31, 2006
  manushyanalli mattu pashugalalli iruv antarvannu subhashitkaara e kelaginante tumbaa maarmikavaagi vivarisiddaane. yaaru vidyavantarallavo,tapaswigalallvo,daanigalallavo,shilavantarallavo,...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 31, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು ನಿಧಾನಿ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.31- ಮೇರಾ ಮಹಾನ್ ಭಾರತದ ನಿಧಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ ಬ್ಯುರೋ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anupsetty
  October 31, 2006
  1 - ಕನ್ನಡ ಬಳಿಸಿ - ಆದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಿಸಿ. ಪರ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಿಸಿ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಾವಿರಲಿ ಆದರೆ ಪರಬಷೆಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿರಿ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vamanacharya
  October 30, 2006
  naanu subhaashitgalannu oduvaag e kelagin ondu subhaashit odide. "yaavaatanu oduvano, bareyuvano,noduvano,anthavan buddhi suryakiranadinda taavare araluvante vikaas golluvadu....
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shubhasunil
  October 30, 2006
  ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣು ಪರರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು ಆಗ ಪರರು  ನಿನ್ನಲ್ಲಿ  ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ  ದೇವರನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುವೆ ಏಕೆ ನೀನು
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shreekant.mishrikoti
  October 30, 2006
  ೧. ಮೊದಲು ಈ ವಾರದ ಸುಧಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿ (www.sudhaezine.com) . ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ( ಅದೇಕೋ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನಗಳು ತರಂಗ ದಲ್ಲಿಲ್ಲ . ಕರ್ಮವೀರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ....
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ashu.magadum@gm...
  October 30, 2006
  £À£ï ºÉArÛ, ªÁ¥À¸ï §wðzÁ¼É.. ¸ÀÆZÀ£É: ¯Áå¦à CAzÉæ, £À£Àß ¯Áå¥ï mÁ¥ï. ªÀÄ£Éð ¦æÃw¬ÄAzÀ PÀgÉzÀgÉ£Àß "C¦à"NzÀĪÀÅzÀPÁÌV PÉÆr¹zÀgÉÆAzÀÄ "¯Áå¦à"eÉÆvÉAiÀiÁzÉ£ÀÄ, CªÀ¼À J®è ¤¨sÀðAzÀ£...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 30, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು ಕಚ್ಚಾಟ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.30- ಜನತಾ ದಳದ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರವೇ ಉರುಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anilkumar
  October 29, 2006
  ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಮಾರ: ಆ ಹಡಗು ಒ೦ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ 'ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು: (ಅ)ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಟೆಲ್, ಪಬ್, ಕ್ಲಬ್-'ಸಬ್'ಕುಚ್ ಇದ್ದವು....
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 28, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.28- ಲೋಕಾಯುಕ್ತರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಓದಿ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ ಬ್ಯುರೋ ಕುದಿಯತೊಡಗಿದ್ದು, ಈ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಬೇಳೆ ಬೇಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 27, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು .... ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.27- ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ರತ್ನ ಬಿರುದು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: sriperso
  October 26, 2006
  ಕನ್ನದದಲ್ಲಿ ಬರಿಯಕ್ಕೆ ತುಮ್ಬ ಸನ್ತೊಶ ಆಗುತ್ತಿದೆ
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shreekant.mishrikoti
  October 26, 2006
  ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ೩೫ ವರುಷಗಳ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹೂರಣ ಹೀಗೆ. ವರ್ಷಭವಿಷ್ಯ , ಸಿನೆಮಪುಟಗಳು , ಕಥೆ, ಕವನ ,...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 26, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು ಕಾಯಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.26- ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ವಿನೂತನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯು ಸರ್ವತ್ರ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: BogaleRagale
  October 25, 2006
  (ಬೊಗಳೂರು ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ) ಬೊಗಳೂರು, ಅ.25- ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಿಂಗ್ ಕಿಶರ್, ತ್ರಿಬಲ್ ಝಡ್ ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಕಿನ ಕಿಕ್ ಕೊಡಲಾರದ ದ್ರವಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anilkumar
  October 25, 2006
  ಅಬ್ಬ ಆ ತಮಿಳು ಪೊಣ್ಣೆ: ಆಕೆ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವವಳು. ದೇಶ ಮಲೇಶಿಯ! ಭಾರತವನ್ನು ಎ೦ದೂ ಕ೦ಡಿಲ್ಲ! ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಬದಲು ಕನ್ನಡವೆ೦ದು ಓದಿಕೊ೦ಡು ನೋಡಿ. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು! ಭಾರತವನ್ನು ಎ೦ದೂ ಕ೦ಡಿರದ ಕನ್ನಡಿಗ ಇರುವುದು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: muralihr
  October 24, 2006
  ನಾಗವರ್ಮನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದ೦ಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಈತನು ಭೋಜ ರಾಜನ ಸಮಕಾಲೀನನವನು. ಈತ್ ಬಾಣ ಭಟ್ಟನ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾದ೦ಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಣ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ. ಈತ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಚರಿತ೦ ಮತ್ತು ಕಾದ೦ಬರಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ravee...
  October 23, 2006
  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಕ್ಕೆ... ಮುಕ್ತಾಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨ ಕ್ಕೆ. ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಲಘು ಭೋಜನ:೧೨-೩೦ ಕ್ಕೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ravee...
  October 23, 2006
  ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಾಂ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಳಗ, ನಂ. 1855, 6 ನೆ ಎ ಮೈನ್, ೨ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೧೦kannadasaahithya@yahoogroups.comದೂರವಾಣಿ:: 9845696565ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಳಗವು, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: venkatesh
  October 22, 2006
  ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಕೋ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಿಲ್ಲೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರ್ಗೂ ಹೇಗೊ ಪ್ರತಿ ಬೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ (ಮುಂಬೈ) ವಾಪಸ್ ಹೀಗೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ರವಿಗೆ ಇದು ಅವನ M.B.A; ಡಿಗ್ರಿ ಯ ಕೊನೆಯ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ismail
  October 22, 2006
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anilkumar
  October 22, 2006
  ಹೆಲ್ಸಿ೦ಕಿಯ ಮ್ಯೊಸಿಯ೦ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ('ಕಿಯಾಸ್ಮ') ಕಾಫಿ ಕುಡಿವುದು ಆಗಾಗ ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿವುದು ಕೋಶಿಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾರಣ: ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಕಾಫಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೂ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anilkumar
  October 22, 2006
  (೧)ಕಣ್-ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದರ್ಶಗಳು: ರಷ್ಯನ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಚಾನಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವೆದರೇ ಆದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಟೂರಿಸ್ಟ್-ಗಳ೦ತೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: kadeshammi
  October 20, 2006
   * ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸವಿನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾಳೆ   ರೀ! ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ  ಹೋಗಲ್ವಾ?..  * ಆಫೀಸಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಜವಾನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ!! ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮೇಲೆ  ಇರುವವರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ...

Pages