ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ: ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮೈನಾ: ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೆ?

ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಿನ ಸಮೀಪ ಹಂಪ್ ಒಂದನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೊವುದಿಲ್ಲ ಛೇ! ಎಂದು ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಲಿಯಾಯಿತೇನೊ ಎಂದು ಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಹಾರಿಹೋಗಬಹುದೆಂದು ೧೦೦ ಮೀ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೆ ತೆರನಾದ ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪಜ್ಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಬಂದೆ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪಿಲ ಗೀತೆಯ ’ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ’

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಶ್ಟಾದ್ವೈತ - ಯಾವುದು ಸರಿ?

ದ್ವೈತ - ಜೀವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ.
ಅದ್ವೈತ - ಎರಡೂ ಒಂದೇ.
ವಿಶಿಶ್ಟಾದ್ವೈತ - ?? ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ?

ದ್ವೈತಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದು ನಾವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಸರಿಯೇ? ಎಂದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 3.5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಜಿಜ್ಞಾಸೆ