ದೇವರು

ಜೀವನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ

ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ
ಅವರೊಳಗೇ ಎಲ್ಲ
ಇವರೀರ್ವರ ಹೊರತು
ನಾ ಜಗವ ಕಂಡಿರುತಿರಲಿಲ್ಲ
ದೇವರೆಂತಿರ ಬೇಕೆಂದರೆ
ಇವರಂತೇ ಇರಬೇಕು
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವ ದೇವರಲ್ಲ
ಕಾಣದ ದೇವರನರಸುತ
ಕಾಣುವ ದೇವರ ಮರೆತಿಹ
ಹೃದಯವೇ ಕುರುಡು
ಬಯಸದೆ ಏನೂ
ನೀಡುತ ಬಂದಿಹ
ತಾಯ ಒಂದರೆಕ್ಷಣವೂ
ಮರೆಯದಿರಲಿ ಮನ
ಎದೆತಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಹ
ತಂದೆಯ ಎದೆಗಪ್ಪಿ
ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಜೀವನ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯದ ದೇವರು

ಆವ ಕಾಯ್ವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ
ದೈವ ಕೋಲನು ಹಿಡಿಯದು ;
ಯಾವನ ಕಾಪಿಡಲು ಬೇಕೋ
ಅವಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಈವುದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಮಹಾಭಾರತ : ೫-೩೫-೫೧)

ನ ದೇವಾ ದಂಡಮಾದಾಯ ರಕ್ಷಂತಿ ಪಶುಪಾಲವತ್|
ಯಂ ತು ರಕ್ಷಿತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಯೋಜಯಂತಿ ತಮ್|| 

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಆವು = ಹಸು; ಆಕಳು ಎಂಬ ಬಹುವಚನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೊ.ಕೊ: ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಶು ಎಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ "ಆವು" ಪದದಿಂದ ಅದರ ಹರಹು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದೆನಿಸಿದರೂ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆ.

 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಮನ-೦೭: ದೇವ

ಕಮಿಸಿ.

ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬದಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಡಿ ನೋಡಿ.

http://sampada.net/blog/%E0%B2%89%E0%B2%89%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%B6%E0...

ಸೂಚನೆ:

ಪದ ಹತ್ತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದೇವರು

ಕೈಯಳತೆಯಲೇ ಇರುವ ತಾಯಿ-ತಂದೆ-ಗುರುಗಳನುಳಿದು
ಕೈಯಲೆಂದೂ ನಿಲುಕದ ದೈವವೆಂಬುದನೆಂತು ನೆಚ್ಚುವುದು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ೩೦-೩೩)

ಸ್ವಾಧೀನಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಂ |
ಅಸ್ವಾಧೀನಂ ಕಥಂ ದೈವಂ ಪ್ರಕಾರೈರಭಿರಾಧ್ಯತೇ? ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಸರಣಿ: 

ದೇವರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ

ಇಂದು ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಅಂತೆ :

ಆಗತಾನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರ :

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ :ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿಯ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಪ್ರೊ :ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನ ?
ವಿ :ಹೌದು
ಪ್ರೊ :ದೇವರು ಶಕ್ತಿವಂತನ ?
ವಿ :ಹೌದು

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 2.8 (8 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಉತ್ತರವಿದೆಯೆ ಇವರಲ್ಲಿ?

ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಖಚಿತ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡಲ್ಲಿ..!

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದಾಚಾರಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ!!!

ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜಕೂ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತು
ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನ ಭ್ರಾಂತು

ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಣ
ಆದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುತಿಹರು ಜನರಿಲ್ಲಿ ಹಣ

ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಅನಾಚಾರ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲ
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಭಕ್ತರಿಂದಲೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ

ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ....ಒ ನನ್ನ ದೇವರು

ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ....ಒ ನನ್ನ ದೇವರು ....ನೀನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು...ನಿನಗೆ ಸದಾ ವಿಜಯ ವಾಗಲಿ.......

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ .....

ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಜನ (ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರುವ) ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದಂತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚದಿರುತ್ತನೆಯೆ? ಅವನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೆ ತೃಪ್ತಿಯೆ ?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ದೇವರು