ಹೀಗೊಂದು ಘಜಲು...

0
 
ಸದಾ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನು 
ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು...  
ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನಾ ನಿನ್ನ  ಒಲವು 
ಹೊನ್ನಿನಾ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿನಾ ಹೂವು...
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನಾ ನಿನ್ನ ಇರುವು 
ನಲುಗದಾ ನಲುಮೆಯ ನಿಲುವಿನಾ ಅರಿವು... 
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನಾ ನಿನ್ನ ನೆರಳು 
ಎದೆ ವೀಣೆ ಮೀಟುವ ಮಾಟದಾ  ಬೆರಳು... 
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಾ  ಹಾಡು 
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಹುವಾ ಜಾಡು... 
ನನ್ನ ಮನದಾ ತೂಗು ಹೂ  ಗೊನೆಗೆ 
ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳೆ ದೊರಕಲಿ ಕೊನೆಗೆ... 
-ಮಾಲು 
 
 
ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.