ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ

ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾ-ಕ್ಷೇತ್ರ

ನಾವು ರಸ್ತೆಯಮುಖಾಂತರ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಮೊದಲು, ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾ-ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲ ತಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು.

ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೂ, ತೆಂಗು, ಕಂಗು,  ಮತ್ತು ಕದಳಿ-ವನಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು...

field_vote: 
Average: 4 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ