ಸ೦ಬ೦ಧ

ಮುತ್ತಿನಸರ..

ಸುಮಾರು ಒ೦ದು ಗ೦ಟೆಯಿ೦ದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು


ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ


ಒ೦ದೊ೦ದೇ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿದ್ದೆ!


ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದೆಳೆದರೂ ಕಿತ್ತು ಬ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ 


ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು ಅ೦ತಲೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ!


ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆದ ದಾರ


ಶಿಥಿಲಗೊಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!


ಛೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ  


ಮುತ್ತಿನಸರ ತು೦ಡಾಗಿಯೇ ಹೋಯ್ತು,


ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅ೦ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು!


ನಾನೇ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ಹೆಣೆಯಲು ದಾರವನ್ನೂ ಆರಿಸಿದ್ದು,


ದಾರದೊ೦ದಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸುವಾಗಲೂ


ನಾನೇ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ


ಎ೦ಬ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು!


ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡ ಮುತ್ತಿನಸರ


ಛೇ! ಇವತ್ತೇ ತು೦ಡಾಯ್ತೇ?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಇದು ಜೀವ, ಇದುವೇ ಜೀವನ!!

ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ!


 ಎತ್ತಿನ ಬ೦ಡಿ ಎನ್ನುತಲೇ ಓಡುವ


ಕುದುರೆಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!


 


ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೇವೆ!


ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ೦ದಳುತ್ತೇವೆ!


ನಿಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲವೆ೦ದರೂ ನಮ್ಮದಿದೆ


ಎ೦ದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!


 


ಸ೦ಬ೦ಧ ಬೇಡವೆ೦ದೇ


ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ ಅರಸುತ್ತೇವೆ!


ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ಚಿ೦ತಿಸಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತೇವೆ!


‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಸ೦ಬ೦ಧ