ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ

ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ: ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದರೇನು

ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಂದಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಗೆ ಉದ್ಧಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.

field_vote: 
Average: 4.8 (4 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನಂದ