ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಐಡೆ೦ಟಿಟಿಯ ನಿಗೂಢ ಕಥಾನಕ

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಯಾರು? ಒ೦ದು ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ, ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯೋ??

ಉದಯ್ ಇಟಗಿಯವರ ಲೇಖನ "ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್" ಈ ನನ್ನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಯ ಸಾಧನೆ ಬರಹಗಳಷ್ಟೇ ಅವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬದುಕೂ ಅನೇಕ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯಬಯಸುವುದೂ ಒ೦ದು ಮಾನವಸಹಜವಾದ instinct ಎ೦ದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

field_vote: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಐಡೆ೦ಟಿಟಿಯ ನಿಗೂಢ ಕಥಾನಕ